Ko se začnemo učiti novega jezika, se nam včasih zdi preprosto nemogoče, da si bomo zapomnili  vse nove besede in fraze. Kadar že govorimo katerega izmed jezikov iz iste jezikovne družine, je naša naloga preprostejša. Veliko novih besed bo sorodnih tistim, ki jih že poznamo. Vendar pa je,  ne glede na to, s katerim novim jezikom se spopademo, pomembno, da se zavedamo, da si proces učenja in pomnjenja lahko olajšamo in naredimo zabavnejšega z nekaj povsem preprostimi tehnikami.

OBKROŽIMO SE S TUJIMI BESEDAMI

Zdi se, da si nekateri veliko hitreje zapomnijo nove informacije, medtem ko drugi potrebujemo več časa. Dejstvo je, da je ključ do uspeha ponavljanje in da moramo novo besedo ali frazo večkrat videti v določenih intervalih, da si jo zagotovo zapomnimo. Namesto da suhoparno znova in znova prebiramo sezname z novim besediščem, si tuje besede raje prilepimo na predmete, ki nas obkrožajo doma, na delovnem mestu oz. kjerkoli nam bodo pogosto na očeh.

Mnogi prisegajo tudi na uporabo kartončkov (ang. flashcards), katerih modernejša različica so aplikacije, ki smo jih že omenili v enem izmed prejšnjih blogov. Ena izmed teh, ki je na voljo na spletu, je Anki. Ta vam prikazuje besede, ki ste jih predhodno vnesli, sami pa nato označite, kako težko se vam je bilo spomniti pomena besede. Skladno s tem aplikacija določi intervale pogostosti, ko vam isto besedo ponovno pokaže.

NOVE BESEDE – POPESTRIMO SI UČENJE S TEHNIKAMI POMNJENJA

Tako imenovane mnemotehnike so različni pristopi, kako lahko možganom pomagamo, da si zapomnijo nove podatke. Eden izmed učinkovitih načinov je ustvarjanje zanimivih asociacij. Poskusite pri zahtevnih besedah in frazah poiskati povezavo s katerim drugim izrazom iz vašega maternega ali drugega poznanega jezika. Ne glede na to, kako bizarne bodo vaše domislice, dokler bodo te plod vaše domišljije, se vam bodo nove informacije zagotovo za vedno vtisnile v spomin.

Za lažjo ponazoritev naj predstavim enega izmed svojih primerov. Gre za  frazo ‘me veseli’ ob spoznavanju novega sogovornika v ruskem jeziku. Ta se v ruščini izgovori kot ‘očen prijatna’ (очень приятно), kar me takoj spomni na besedno zvezo ‘očem prijetna’. Dobra asociacija na to, da gre za vizualno prijetno izkušnjo, kar nam je seveda vedno v veselje.

ZAČNIMO NOVE BESEDE UPORABLJATI

Zgolj kopičenje novih besed v našem spominu še zdaleč ne pomeni, da smo se naučili novega jezika. Pomembno je, da znamo te besede pravilno uporabiti v kontekstu. Ena izmed slabosti pomnjenja je, da pri ponavljanje prevajamo samo iz ciljnega v prvi jezik. Proces, ki ga potrebujemo pri govoru, je namreč ravno obraten – spomniti se moramo besede v ciljnem jeziku.

Pri učenju tujih jezikov je poleg ostalih pristopov pomembno, da imamo sogovorce, s katerimi lahko jezik uporabljamo. Sploh če gre za naravnega govorca oz. nekoga, ki tuji jezik obvlada, lahko posnemamo njegovo rabo tujih besed v pravilnem kontekstu ter poskusimo sami namenoma uporabiti besede, s katerimi smo se pred kratkim spoznali, ter tako dodatno pomagati možganom, da si jih zapomnijo.

 

Kaja Založnik, ERUDIO Jezikovni tečaji.