OTROCI IN ŽIVALI

Skrb za živali otroku privzgojimo tudi tako, da skupaj skrbimo za ptice v zimskem času. To zimsko nalogo si lahko zada celotna družina. Najprej skupaj narišite načrt ptičje hišice, ki jo boste izdelali. Možnosti izdelave ptičje hišice je nešteto.

IZDELAVA PTIČJE HIŠICE – ZABAVA ZA VSO DRUŽINO

Za izdelavo ptičje hišice lahko uporabite materiale, ki so odporni na različne vremenske razmere (les, plastika, keramika …). Obliko ptičje hišice lahko prepustite domišljiji, ali pa načrte poiščite na internetu ali v knjigah. Pri izdelavi pazite predvsem na to, da bo hrana za ptice na suhem (pod streho).
Ko boste iskali prostor, kamor boste postavili ptičjo hišico, pazite na to, da bo dovolj visoko in na takem mestu, da se mimoidoči muc ne bo mogel poigrati s pticami in da prostor ni preveč hrupen.

Naredimo ptičjo hišico.

Z OPAZOVANJEM PTIC UČIMO OTROKA SPOŠTLJIVEGA ODNOSA DO ŽIVIH BITIJ

Če bo hišica na primernem mestu, boste lahko celo zimo z okna v dnevni sobi opazovali ptice in ob tem otroke učili spoštljivega in odgovornega odnosa do drugih živih bitij.
Ne pozabite na urnik zapisati dneva, ko boste preverjali, ali je v hišici še dovolj hrane. To nalogo lahko brez težav prevzamejo otroci in se tako učijo odgovornosti in samostojnosti.
V prispevku so prikazane tri zasnove ptičjih hišic, ki smo jih v vrtcu že preizkusili in so se zelo dobro obnesle.

Ptičja hišica.

 

Zapisala: Tanja Holcar, dipl. vzg., Zasebni vrtec Sonček, Kamnik.