Ob naslovu tega bloga ste najbrž pomislili, ali je sploh mogoče, da obstaja šolski predmet, ki je dandanes namenjen posebej vzgoji za boljšo prihodnost. Ja, na ERUDIO zasebni gimnaziji je. Kaj je pravzaprav namen tega predmeta in kako ga izvajamo pri nas?

Kaj je Vzgoja za solidarnost?

Vzgoja za solidarnost je izbirni predmet, ki zajema temeljna znanstvena spoznanja o socialni osebnosti, socialnem vedenju, medosebnih odnosih v družbi, odnosu med družbo in posameznikom ter pomenu solidarnosti za družbo in posameznika.

Pri izbirnem predmetu se dijaki seznanijo s temeljnimi psihološkimi in družboslovnimi spoznanji o prosocialnem vedenju, strategijah solidarnosti in učinkih organiziranih oblik prostovoljstva.

Kako izvajamo pouk pri tem predmetu?

V prvih mesecih šolskega leta se dijaki seznanijo s temeljnimi pojmi, povezani z prosocialnim vedenjem in kako delujejo prostovoljne organizacije. Drugi del predmeta je zasnovan terensko – z dijaki smo letos obiskali štiri ustanove, ki prispevajo k prosocialnemu vedenju – Center IRIS, Dom starejših občanov Bežigrad, Amnesty International in prevzgojni dom Radeče.

Obvezno praktično udejstvovanje

Dijaki pri pouku spoznajo tudi nekaj temeljnih organizacij, ki pri nas skrbijo za prostovoljstvo. Tako lahko (na primer) s pomočjo Slovenske filantropije sami najdejo posameznika ali skupnost, ki potrebuje pomoč. Dijaki nato opravijo 20 ur prostovoljnega dela in pripravijo poročilo v obliki seminarske naloge in referata.

Kaj o predmetu menijo dijaki

»To je predmet, ki bi ga morali imeti vsi dijaki v Sloveniji.« Simon, 3.a

»VZS je predmet, pri katerem se resnično učimo, kako biti pripaden družbi in kako samo z malo pozornostjo komu polepšaš dan.« Julija, 3.a

Če boš postal/-a dijak/-inja naše gimnazije, boš imel/-a priložnosti spoznati dele naše družbe, za katere mogoče sploh še ne veš, kako pomembni so in kako prispevajo k naši dobrobiti.