Kineziologija je znanstvena veda, ki se ukvarja s proučevanjem človeškega gibanja in telesne aktivnosti. Pokriva širok spekter področij, kot so biomehanika, anatomija, fiziologija in psihologija gibanja. Kineziologi se osredotočajo na razumevanje in izboljšanje gibanja, športne uspešnosti, telesne kondicije ter preprečevanje poškodb.

Po drugi strani pa gerokineziologija seveda temelji na kineziologiji, a se osredotoča na prilagojeno telesno aktivnost in gibanje, s poudarkom na starejših osebah. Gerokineziologi se specializirajo za delo s starejšimi posamezniki, pri čemer upoštevajo njihove posebne potrebe, omejitve in zdravstvene stanje. Poudarek je na izboljšanju funkcionalnosti, ohranjanju neodvisnosti in splošnem dobro počutju starejših ljudi skozi telesno aktivnost.

Tako kineziologija kot gerokineziologija prispevata k zdravju in kakovosti življenja, vendar se razlikujeta glede na ciljno skupino, s katero delata in načine prilagajanja vadbe. Kineziologi se ukvarjajo z gibanjem in telesno aktivnostjo ljudi vseh starosti, medtem ko gerokineziologi svoje znanje in veščine osredotočajo na starejše osebe, ki imajo specifične potrebe in cilje.

Na ERUDIO smo ponosni, da lahko ponudimo program gerokineziologije, s čimer omogočamo študentom pridobivanje specializiranega znanja in usposobljenosti na tem področju. V luči demografskih trendov, ki napovedujejo, da bo do leta 2060 vsak tretji prebivalec RS starejši od 65 let in skoraj vsak sedmi prebivalec starejši od 80 let, pa bo to nedvomno zelo iskan poklic, poklic prihodnosti.

Če vas zanima gibanje, telesna aktivnost in skrb za dobro počutje ljudi, se nam pridružite in se vpišite na izobraževalni program, ki je pravi za vas! 🎓🌟

#Gerokineziologija #ZdravoGibanje