V vseh programih IB se poudarja “Profil dijaka”. 

Vas zanima zakaj?

Naj vam ga predstavimo.

V profilu dijaka IB je10 lastnosti, ki jih dijaki razvijajo skozi vse IB programe. Te lastnosti sicer izvirajo iz PYP, kjer so jih poimenovali kot “Profil učenca PYP”, a ker so ustanovitelji mednarodne organizacije menili, da se učenje pri 11 letih ne bi smelo ustaviti, so te lastnosti prenesli do zaključka Diploma Programa, zato se zdaj imenujejo “Profil dijaka IB”. Profil dijaka ponazarja lastnosti mednarodno misleče osebe in vseživljenjskega učenca.

Cilj vseh IB programov je razviti mednarodno naravnane ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva na tem svetu ter s tem pomagajo ustvarjati boljši in mirnejši svet.

Dijaki IB si prizadevajo biti:

Raziskovalci. Razvijejo svojo naravno radovednost. Pridobijo spretnosti, potrebne za poizvedovanje in raziskovanje ter pokažejo neodvisnost pri učenju. Aktivno uživajo v učenju in ta ljubezen do učenja se ohranja vse življenje.

Vedoželjni. Raziskujejo koncepte, ideje in vprašanja, ki imajo lokalni in globalni pomen. Pri tem pridobivajo poglobljeno znanje in razvijajo razumevanje v širokem in uravnoteženem naboru različnih tematik.

Misleci. Izvajajo pobudo pri kritični in kreativni uporabi miselnih veščin, da prepoznajo in pristopijo h kompleksnim problemom ter sprejmejo utemeljene, etične odločitve.

Komunikatorji. Razumejo in izražajo ideje in informacije samozavestno ter ustvarjalno v več kot enem jeziku in v različnih načinih komunikacije. Učinkovito in voljno sodelujejo z drugimi.

Načelni. Delujejo pošteno, z občutkom za pravičnost in spoštovanje dostojanstva posameznika, skupin in skupnosti. Prevzamejo odgovornost za svoja dejanja in posledice, ki jih spremljajo.

Svobodomiselni. Razumejo in cenijo svojo lastno kulturo in osebno zgodovino ter so odprti za perspektive, vrednote in tradicije drugih posameznikov ter skupnosti. Navajeni so iskati in vrednotiti vrsto stališč in so pripravljeni rasti iz izkušenj.

Skrbni. Izkazujejo empatijo, sočutje in spoštovanje do potreb in čustev drugih. Delujejo tako, da pozitivno vplivajo na življenja drugih in okolje.

Drzni. K neznanim situacijam in negotovostim pristopajo pogumno in premišljeno ter so samostojni pri  raziskovanju novih vlog, idej in strategij. So pogumni in artikulirani v zagovarjanju svojih prepričanj.

Uravnoteženi. Razumejo pomen intelektualnega, fizičnega in čustvenega ravnovesja za doseganje osebnega dobrega počutja.

Sposobni presoje. Premišljeno razmišljajo o lastnem učenju in izkušnjah. Sposobni so oceniti in razumeti svoje prednosti in omejitve, da bi podprli svoje učenje in osebni razvoj.

Bi želeli postati IB dijak? 

Izpolnite spletni obrazec in povabili vas bomo na individualni posvet! https://www.erudio.si/internationalschool/sl/vpisni-postopek/