Vsi smo že bili študentje ali zaposleni na trgu dela – včasih obe vlogi opravljamo hkrati.

Vloga zaposlenega v podjetju je lahko različna; lahko smo zgolj delavci, čez čas opravljamo tudi vodstveno ali celo lastniško funkcijo. Ne glede na to, stremimo k druženju z ljudmi in zaposlovanju kadra, ki so izkušeni in ciljno naravnani.

V ta namen na ERUDIO podjetjem nudimo posebno ponudbo: PODJETJE 2+1 – pri vpisu treh zaposlenih iz istega podjetja je najcenejša šolnina brezplačna.

Podjetja tako spodbujamo k izobraževanju svojih zaposlenih, kar se nadalje odraža v:

  • napredku,
  • zadovoljstvu in
  • večji pripadnosti podjetju.

Kaj podjetja s sodelovanjem še pridobijo?

  • Predstavitev podjetja študentom iz njihovega področja kot potencialnega delodajalca.
  • Širjenje svoje vizije skozi izobraževalni sistem.
  • Študentje opravljajo praktično izobraževanje, kar ima za posledico velikokrat redno zaposlitev.

Kaj ERUDIO študentje pridobijo s sodelovanjem?

  • Možnost opravljanja praktičnega izobraževanja v uspešnih slovenskih podjetjih.
  • Strokovne ekskurzije v podjetja.
  • Gostujoča predavanja uspešnih podjetnikov in njihovih podjetniških zgodb.

Saj veste – najboljša naložba je naložba v znanje 😉

https://www.erudio.si/

https://www.linkedin.com/school/erudio-izobrazevalna-skupina/