»Zavedanje o drugačnosti nas mora bogateti in ne še bolj poglabljati medsebojnih razlik,« je bil sklep petkovega predpočitniškega dneva dejavnosti na ERUDIO zasebni gimnaziji. 

Slovenska družba pospešeno sledi trendom globalizacije, ki pa jih učne vsebine (žal) ne morejo dohajati. Dijaki in dijakinje stereotipe in predsodke velikokrat ponotranjijo, saj družbenih pojavov ne prepoznajo kot »problematične« ali »rušilne«. Prav zato smo se odločili, da v vzgojni načrt naše gimnazije vključimo tematske mesece, v okviru katerih bomo krepili zavedanje, da tudi srednja šola nosi odgovornosti za vzgojni moment. 

Mesec oktober smo namenili prepoznavanju in zavedanju o drugačnosti ter enakopravnosti med različnimi družbenimi skupinami. Dijaki so v interaktivnih delavnicah spoznali družbeni položaj najranljivejših – beguncev, starejših, izbrisanih, dolgotrajno bolnih – in temeljne človekove pravice, ki so tem skupinam pogosto kršene. Vsak dijak se je za nekaj minut postavil v vlogo ranljivega pripadnika družbe in spoznal njegov položaj na družbeni lestvici.

Ugotovili smo, da ima vsak izmed kakšen predsodek, ki je v naših mislih povsem neupravičeno. S tovrstnimi aktivnostmi jih dijakom pomagamo prepoznati in jim ponudimo temeljna orodja, s katerimi jih lahko odpravijo, ter jih ozaveščamo o temeljnih človekovih pravicah, ki ne bi smele biti kršene nikomur.

Z razbitimi predsodki smo z okrepljenim občutkom odgovornosti do sočloveka odkorakali počitnicam naproti. 

Nekaj misli profesorjev in dijakov: 

»Vzgoja v šolskem prostoru je še vedno pred izobraževanjem.« – Vanja, profesorica zgodovine

»Pouk izven učilnic pomeni pouk izven ustaljenih miselnih okvirjev.« – Ana, profesorica slovenščine in sociologije

»Tematski meseci in tovrstne aktivnosti nas opolnomočijo kot člane družbe.« – Žiga, dijak 2. letnika

»Kako super je, da imamo profesorje, ki nam pomagajo rasti kot človeku.« – Tia, dijakinja 3, letnika

»Po tej delavnici se počutim boljši človek.« – Gašper, dijak 1. letnika