Lepo pozdravljeni!

Pred vami je odločitev za srednjo šolo, za naslednje štiri leta gimnazijskega izobraževanja. To je obdobje, ki se ga mnogi spominjajo kot najlepših let v svojem življenju, spet drugi pa se s tem ne bi strinjali.

To je obdobje, ko dijak štiri leta pridno pridobiva nova znanja, hkrati pa intenzivno gradi svojo osebnost, tke tesna prijateljstva in izkuša prve ljubezni. Mladostnik vzpostavlja tudi drugačen odnos s svojimi starši, šolo in širšo okolico, želi si več enakopravnosti in veljave.

Na Erudio gimnaziji sledimo mladim genaracijam, zavedamo se, da poleg kvalitetne izobrazbe potrebujejo tudi prijetno, spodbudno in varno okolje. In želimo si, da bi čimveč naših gimnazijcev pridružilo tistim, ki se gimnazijskih let spominjajo v najlepši luči.

Postopek vpisa na našo gimnazijo je enak kot za ostale srednje šole. Učenci boste od svetovalnih delavcev na osnovnih šolah dobili prijave za vpis, jih izpolnili in vrnili svetovalni delavki, ki jih bo poslala izbranim šolam. V kolikor bi želeli prijavo oddati osebno, si jo lahko natisnete s spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport  in jo osebno prinesete ali pošljete na šolo. Prijavo je potrebno oddati najkasneje do 5. 4. 2018.

V aprilu 2018 bo na spletnih straneh MIZŠ objavljeno število prijavljenih kandidatov po šolah in do 25. 4.  je prijavo možno dvigniti in prenesti na drugo šolo. Po 26. 4. 2018 prenos prijav ni več možen do zaključka 1. kroga. Kandidati se lahko vpišejo v 2. krogu oz. do 31. 8. 2018 na še prosta mesta.
Tistim, ki boste oddali prijavo v 1. krogu, vas bomo v začetku maja obvestili o morebitni omejitvi vpisa in vas povabili na individualni pogovor.

                                                            Alenka Rakun, svetovalka v Erudio zasebni gimnaziji