Poletni semester se počasi bliža h koncu in kmalu se bo začelo izpitno obdobje. Ker se na ERUDIO zavedamo, da se pod stresom naučimo veliko manj, kot kadar smo sproščeni, vam želimo s predlogi pomagati, da se boste čim lažje prebili skozi to obdobje. V ta namen smo pripravili nekaj nasvetov za aktivno učenje, ki dopolnjujejo nasvete, ki smo vam jih podali pred zimskim izpitnim obdobjem. 

Aktivno učenje je pogoj za učinkovit študij in zahteva nekaj priprav. Najprej preudarno naredite izbor najpomembnejšega študijskega gradiva.

Pri tem se vprašajte:

  • ali je izbrano gradivo bistveno za učinkovito pripravo na izpit,
  • kako so organizirani posamezni deli gradiva,
  • kam se določena tema umešča v širši kontekst študijske snovi,
  • ali sem se določeno snov že učil za kak drug predmet,
  • katere teme, definicije in spoznanja so ključne za razumevanje snovi.

Ko imate pripravljen nabor gradiva, se lotite učenja:

  • preberite gradivo na določeno temo;
  • med prebiranjem si označujte ključne pojme, ki vam bodo omogočili hiter pregled nad snovjo;
  • ko pregledate gradivo na določeno temo, razmislite o prebranem, pri čemer se oprite na zgornja vprašanja;
  • v nekaj stavkih skušajte povzeti bistvo prebranega.

Pri aktivnem učenju je ključno, da ne gre zgolj za pasivno branje snovi, ampak da ste aktivno vključeni v proces branja in sočasno razmišljate o prebranem. Gre za to, da se sproti sprašujete o namenu posameznih delov snovi – zakaj snov obravnava neko problematiko, pojme, definicije, primere … in kako se le to umešča v širši kontekst teme. Tako si boste snov lažje zapomnili, saj vam bo samoumevno, da je poznavanje določenih informacij, ki se vam morda sprva zdijo nepomembne, potrebno za razumevanje in povezovanje snovi.

Uspešno učenje!