Študentje programa Varstvo okolja in komunale so se v torek, 29. 5. 2018, v okviru predmeta Sanacija starih bremen in naravnih nesreč udeležili ekskurzije v Logatec, kjer so si ogledali primere sanacij plazu, delovanje raznih kanalizacij in čistilnih naprav.

OGLED VETROVNIKA

Ob 16.50 smo se zbrali najprej na v zemljevidu označenem mestu, nato pa še pri Vetrovniku v Logatcu ter si ogledali to zanimivo napravo (oblikovana inštalacija za treninge padalcev z umetnim tokom zraka z veliko hitrostjo). Ker naprava ni  obratovala (ponedeljek in torek ne obratuje), smo si pogledali tudi napravo v drobovje (motorji, vodenje, komuniciranje na daljavo …). Po vetrovniku nas je vodil eden izmed lastnikov tega objekta.

Zbralo se je 14 študentov. Nadaljevali smo z ogledom infrastrukture v OIC Logatec. Pogledali smo umestitev vodohrana in način oskrbe s komunalnimi vodi objektov v IOC Zapolje.

Zaradi slabega vremena in nevarnosti pri tem smo ogled udornih jam – logaških koliševk, izpustili.

OGLED ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV

Sledil je ogled zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov Ostri vrh Logatec v zapiranju. Na odlagališču potekajo zapiralna dela, poleg pa obratuje zbirni center.

SANACIJA PLAZU

Nato smo se zapeljali v Rovte in si na cesti pred krajem Rovte ogledali sanacijo plazu.

Nadaljevali smo z ogledom trase kanalizacije v Rovtah in z ogledom lagunske čistilne naprave. Naselje Rovte so za izgradnjo kanalizacije zelo zahteven kraj. Kanalizacija je bila pred petimi leti zgrajena, zaključena pa je z zelo zanimivo umeščeno lagunsko čistilno napravo.

Sledil je ogled zaledja suhega Zadrževalnika Brana kot protipoplavnega ukrepa ter zajemanja in pitne vode z globokimi vrtinami v dolini potoka Reka. Ogledali smo si gorvodno in dolvodno stran pregrade. Na dolvodni strani pregrade je umeščen objekt za vodenje sistema vrtin.

OGLED OIC ZAPOLJE LOGATEC

Ekskurzijo smo zaključili z ogledom infrastrukture v OIC Zapolje Logatec, katere posebnost je vakuumska kanalizacija.

VELIK INTERES ŠTUDENTOV

Ekskurzija je bila tokrat nekoliko drugačna. Opazil sem velik interes študentov, postavljenih je bilo veliko vprašanj in mislim, da je bil ta ogled za njih zanimiv.

Zapisal: Igor Petek