S šolskim letom 2017/2018 smo pristopili k dveleti trajajočemu projektu Erasmus +. Projekt smo poimenovali Being Healthy makes you Wealthy. V projekto smo vključene naslednje države partnerice: Nemčija, Poljska, Romunija, Bolgarija, Španija, Italija in Slovenija.

Projekt  Erasmus +: OZAVEŠČANJE IN SPODBUJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA

Cilj projekta je ozaveščanje in spodbujanje zdravega načina življenja mladostnikov. Na ravni celotne šole bomo poskušali doseči več telesne aktivnosti dijakov in izboljšati njihove prehranjevalne navade. V sklopu projekta bomo izvedli dve mobilnosti z dijaki, poleg tega pa tudi številne aktivnosti v šoli in izven nje.

DVD-posnetek VAJ ZA PRIDOBITEV TELESNE MOČI IN PRAVILNO IZVEDBO ŠPORTNIH AKTIVNOSTI

Pripravili bomo DVD z naslovom Winter sports, kjer bomo predstavili različne vaje za pridobitev kondicije in pravilno izvedbo nekaterih zimskih športov. To bomo izvedli v času pouka športne vzgoje, zimskih športnih dni in zimskega vikenda.

PRVO MEDNARODNO SREČANJE V NEUWIEDU

Prvo mednarodno srečanje poteka v Neuwiedu, industrijskem mestu v Porenju v Nemčiji. Dogovorili smo se o nadaljnjih srečanjih in aktivnostih, ki jih bomo pripravili v posamezni državah.

Mojca Mikac, Tanja Lindič in Irena Baraga, profesorice na ERUDIO Zasebni gimnaziji