IB Diploma Programme (program mednarodne mature) je namenjen mladim, starim med 16 in 19 let. Program se izvaja v več kot 140 državah po vsem svetu. Program za namenjen dijakom, ki imajo odlično širino in globino znanja in so pripravljeni na samostojno, kritično in ustvarjalno delo.

Spodbuja interdisciplinarno razmišljanje dijakov, poučevanje je že bolj akademsko zahtevno, kar je zelo uporabno za nadaljnji študij. Program se zaključi z mednarodno maturo, ki odpira vrata v svet mednarodnih fakultet. Maturanti se lahko z mednarodno maturo vpišejo tudi na katero koli slovensko univerzo po njihovi izbiri.

Dijaki IB DP opravljajo ocenjevanja pri šestih predmetih, praviloma po enega iz vsake od šestih predmetnih skupin (čeprav se lahko dijaki odločijo, da opustijo predmet skupine 6 – redimo umetnost ali glasbo –, namesto pa tega izberejo dodatni predmet iz ene od drugih skupin). Prednost šestih glavnih predmetov na urniku je v tem, da se lahko študenti poglobljeno učijo vsakega predmeta.

V prvi in drugi skupini so jeziki (slovenščina kot materni jezik, angleščina kot prvi tuji jezik ter nemščina in španščina kot drugi tuji jezik), tretja skupina ponuja humanistične predmete, med katerimi bodo dijaki imeli na izbiro geografijo in poslovni management (business management). Naravoslovni predmeti so v četrti skupini, na voljo pa bosta biologija in kemija. V peti skupini je matematika, v šesti skupini pa glasba. Dijaki bodo na urniku imeli le šest predmetov.

Predmeti se poučujejo na osnovnem in višjem nivoju, in sicer najmanj trije ali največ štirje na višjem in dva ali trije na osnovnem nivoju. Predmeti so med sabo popolnoma enakovredni. Na višjem nivoju se vsak predmet poučuje pet ur tedensko, na osnovnem pa štiri ure.

Poleg tega morajo izpolniti tri temeljne zahteve, in sicer:

  • CAS (Creativity, Action, Service), obravnava pomen življenja zunaj šole, saj zagotavlja ravnovesje med akademskim izobraževanjem in zunanjim svetom. Sodelovanje pri ustvarjalnih dejavnostih, gledališču, športu in družbeno koristnih dejavnostih spodbuja učence, da delijo svojo energijo in posebne talente, hkrati pa razvijajo zavest, skrb in sposobnost sodelovanja z drugimi.
  • TOK (Theory of knowledge) katerega namen je spodbujanje kritične refleksije znanja in izkušenj, pridobljenih v učilnici in zunaj nje. TOK izziva študente, da se sprašujejo o osnovah znanja, da se zavedajo subjektivnih in ideoloških pristranskosti ter razvijejo osebni način razmišljanja, ki temelji na analizi dokazov, izraženih v racionalnih argumentih.
  • Extended Essay, kjer dijaki dobijopriložnost za raziskovanje teme posebnega interesa ter jih seznani z vrsto samostojnega raziskovanja in pisnih veščin, ki se pričakujejo na univerzi.

Program torej razvija mlade ljudi, ki so motivirani za uspeh. Na ERUDIO International School spodbujamo dijake, da bi zgradili boljši svet z medkulturnim razumevanjem in spoštovanjem ter zdravo željo po učenju in odličnosti.

Želite izvedeti še več?

Pišite nam na internationalschool@erudio.si ali nas pokličite na +386 64 168 411.