V sredo, 9. novembra 2022, se je vodstvo ERUDIO Izobraževalnega centra in višje šole udeležilo prvega Nacionalnega posveta o prihodnosti višjega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Na njem so strokovnjaki različnih področij iz šolstva in gospodarstva predstavili priložnosti, ki jih višješolsko strokovno izobraževanje ponuja gospodarstvu in družbi. Posebej izpostavili so uporabno znanje ter visoko stopnjo zaposljivosti višješolskih diplomantov po zaključku študija. 

Pozdravne nagovore so imeli mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), dr. Darjo Felda, državni sekretar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Egon Pipan, predsednik, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (Skupnost VSŠ). 

Plenarna govora na temo Prispevek višjega strokovnega šolstva h gospodarskemu in družbenemu razvoju sta imela Anthony F. Camilleri, Knowledge Innovation Centre (KIC) in Blaž Cvar, predsednik Obrtne zbornice Slovenije (OZS) V drugem delu je sledila razprava na temo Pomen višjega strokovnega izobraževanja za gospodarski razvoj, ki jo je moderiral g. Alojz Razpet. Sodelovali so mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, dr. Boris Dular, predsednik Sveta NAKVIS, Danijel Lamperger, direktor Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Damjana Lunder, vodja oddelka za izobraževanje pri Zavarovalnici Triglav, Egon Pipan, predsednik Skupnosti VSŠ, Jasna Rojc, v. d. generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Sledila je podelitev nagrad Skupnosti VSŠ za izjemno delo na področju višjega strokovnega šolstva. Po kosilu pa so se udeleženci lahko udeležili ene od vseh praktičnih delavnic za temo sistemskih oz. vsebinskih izzivov višjega strokovnega izobraževanja. Posvet z zelo uporabno vsebino, izjemno zanimivimi razpravami in odličnimi govorci je pripravila Skupnost višjih šol Slovenije. Dogodek se je odvijal v Ljubljani, prostorih Gospodarske zbornice Slovenije.