Na ERUDIO Visokošolskem središču s hvaležnostjo opažamo, da sta dobrodelnost in solidarnost pomembni vrednoti tako za naše sodelavce kot za študente. Tokrat izpostavljamo nekaj iskrivih misli študentke Trajnostnega turizma Nine Purger, prostovoljke društva za pomoč žrtvam nasilja Beli obroč, s katero smo opravili krajši intervju.

»Prostovoljka v društvu Beli obroč Slovenije sem postala marca 2020, ravno v obdobju, ko se je Evropa začela spopadati z epidemijo COVID-19. Naše društvo pomaga žrtvam kaznivih dejanj tako, da jim nudi brezplačno pravno, psihosocialno in materialno pomoč,« razlaga Nina. Na vprašanje, kaj ji pomeni prostovoljstvo, odgovarja:

»Danes se pojem »inovativnost« uporablja predvsem v podjetništvu in gospodarstvu, pozabljamo pa, da je prav tako prostovoljstvo lahko znova in znova inovativno – tako, kot smo lahko inovativni ljudje, ki z ljubeznijo do sočloveka pomagamo drugim, posameznikom ali skupinam, do konkretnih rešitev iz stiske v kateri so se znašli. Solidarnostno vedenje oziroma prostovoljna pomoč se izraža v različnih situacijah in na različnih ravneh, odvisna pa je od lastnosti človeka, družbe in od konkretnih okoliščin. Seveda je lažje biti solidaren in delovati kot prostovoljec v skupini enako mislečih kot individualno. S tem ne mislim, da se za nekom skriješ, pač pa je lažje prodreti in se zavzemati za interese drugih, če smo združeni v neko skupino, ki teži k istemu cilju. Za prostovoljstvom pa vsekakor stoji posameznik z osebno moralno odločitvijo in veliko mero empatije, da pomaga pomoči potrebnim.« 

Pa je možno v enem dnevu najti čas za študij, službo in dobrodelnost?

»Usklajevanje prostovoljstva, študija in službe ni vedno enostavno, je pa izvedljivo s kombinacijo organizacije oz. načrtovanjem vnaprej zadanih nalog ter koristno preživetega prostega časa. Vloženega truda in časa nam namreč ne more poplačati noben denar. To lahko storijo samo iskrice, hvaležnost in novo upanje v očeh oseb, ki smo jim pomagali do prijaznejšega in mirnejšega življenja,« je prepričana Nina, ki nam je zaupala tudi svoje praznično voščilo ERUDIO skupini:

»Ob zaključku leta 2021 bi skupnosti ERUDIO voščila uspešno, zdravo in srečno leto 2022! Bodite zvedavi, širite svoja znanja in spretnosti; do njih ne pridemo samo iz knjig. Študijske obveznosti opravljajte čim bolj sproti – s konsistentnostjo in disciplino bomo lažje dosegli končni akademski cilj, zato nam vsem skupaj želim vsakodnevno zastavljene in opravljene majhne študijske naloge (tudi če smo še tako utrujeni), ki se bodo na koncu seštele in nas brez večjega stresa nagradile z lepimi ocenami. Osvojena diploma je naložba, ki nam v negotovih časih omogoča boljšo ekonomsko-socialno varnost, konkurenčnost na trgu delovne sile in višji zaslužek – seveda ni zagotovilo, je pa precejšnja prednost.«