Mediji – naši najboljši prijatelji

V dobi, ko so mediji vse okrog nas, ko s telefoni fotografiramo in na njih tudi že oblikujemo in spreminjamo ujete trenutke, snemamo avdio in video zapise, s katerimi želimo ovekovečiti dogodke, da nam ne bi pobegnili iz spomina; ko je naš mobilni telefon tudi naš radio in – še pomembneje – naše okno v svet oziroma osnovna in najhitrejša povezava z drugimi, so znanja s področja medijev nujna.

Nujna, da bi zmogli do virtualnih resničnosti in odnosov ostati kritični, da bi znali med množico informacij izbrati tiste, ki nam omogočajo ohranjati resnične vrednote, kot so zaupanje, druženje, sodelovanje … hkrati pa spodbujajo našo ustvarjalnosti.

Inženir medijske produkcije

Ne glede na medij, ki ga študent, bodoči inženir medijske produkcije, izbere v drugem letniku, še kako dobro razume, kaj je timsko delo. Razume, da brez sodelovanja z drugimi medijski izdelek ne bo imel globljega sporočila in tako trajnejše vrednosti. Razume, da je poslušanje in sprejemanje drugačnosti temelj, na katerem razvija lastni ustvarjalni potencial. Inženir medijske produkcije se zaveda, da njegovo delo ni nastalo na podlagi nepremišljenih odločitev, temveč da je za kakovosten izdelek treba sistematično in natančno delo, v katerega poleg pridobljenega znanja o medijih vloži še nekaj najpomembnejšega – sebe. Inženirju medijske produkcije medij, s katerim ustvarja, ni le delo, temveč tudi hobi, strast, ljubezen.

Kaj vse je inženir medijske produkcije?

Študent medijske produkcije v procesu izobraževanja spozna številne tehnike ustvarjalnega mišljenja, razvija pozitiven odnos do etičnih in pravnih načel, spoznava osnove ekonomije oziroma finančnega vrednotenja svojega izdelka, izve, kako obvladovati stres in preprečevati neuspešno in neprimerno komunikacijo. Spozna osnove filmskega jezika, umetnosti, avdio zapisov, nauči se osnov snemanja, grafične obdelave in javnega nastopanja. Temu prilagojen je nadvse širok spekter študijskih predmetov.

Po končanem izobraževanju, ki temelji na praktičnem delu in izmenjavi izkušenj, zna inženir medijske produkcije ločiti zrnje od plev, pomembne informacije od trivialnih, kakovostni izdelek pa od instantnih muh enodnevnic. Na družbo, v kateri živi, gleda s široko odprtimi očmi. Svet je meja, drugačnosti so lepe, ustvarjalnost pa tisto, kar nas bogati in izpolnjuje.

Irena Bedrač, višješolska predavateljica programa Medijska produkcija na ERUDIO višji strokovni šoli.