ŠTUDENTI ERUDIO VSŠ PROGRAMA ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE MED MLADIMI ZMAJI

 V četrtek, 17. maja 2018, so se študenti in študentke ERUDIO Izobraževalnega centra (Erudio višje strokovne šole), smeri Organizator socialne mreže v okviru predmeta Družba tveganja  udeležili ekskurzije v mladinski center Mladi zmaji Šiška.

POMOČ MLADIM NA POTI ODRAŠČANJA

Javni zavod Mladi zmaji pod svojo streho združuje štiri četrtne mladinske  centre (ČMC): ČMC Zalog, ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče in ČMC Šiška.  Sprejel jih je vodja četrtnega mladinskega centra  Šiška, Alen Kraševec. Skupaj s sodelavci je pojasnil delovanje Centra kot obliko pomoči mladim na poti njihovega odraščanja.

O svojih vtisih in počutju v tem centru pa so spregovorili tudi prisotni mladi obiskovalci.

ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE IN NJEGOVA VLOGA PRI DELU Z MLADIMI

Študenti in študentke so bili navdušeni in marsikdo je lahko zaslutil lastno vlogo organizatorja socialne mreže na področju dela z mladimi.

Zapisala: mag. Gabrijela Hauptman, predavateljica ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE