ASEF je Ameriško-slovenska neprofitna organizacija, ki zajema večji sklop dejavnosti (https://www.asef.net/). Zraven rednih izobraževanj, poljudnoznanstvenih predavanj in pogovorov s priznanimi znanstveniki, ponuja tudi 10-tedenski študentski obisk pri slovenskem mentorju v tujini. Med poletjem 2020 sem opravljala študentski obisk pri mentorju Gregorju Gorjancu iz The Roslin Instituta na Škotskem, Edinburgh. Študijski obisk se je odvijal na temo genomike. V sklopu sodelovanja sem spoznala dinamiko dela interdisciplinarnih skupin znanstvenikov. Sodelovanje je potekalo v angleškem jeziku. Sodelovala sem na rednih sestankih, predstavljala svoje prispevke in se udeleževala drugih aktivnosti kot je npr. Journal club.

Moj mentor, kot njegovi sodelavci, so delali na daljavo od doma, tako sem se jim priključila pri komunikaciji na platformi Slack, ter na sestankih preko Zooma-a.

Tekom raziskovalnega dela sem se seznanila s podatkovnimi strukturami imenovanimi jedrnata drevesa (succinct trees), ki služijo za prikaz večje količine genskih podatkov. Ekipa iz Oxforda je razvila programsko orodje in knjižnice za simulacijo in analizo evolucijske zgodovine genskih sekvenc. Z mentorjem sva eno izmed teh metod bolj natančno obravnavala in jo prilagodila za bolj analitično in splošno uporabo, pri določanju spremenljivk, kot je na primer starost prednikov, lokacija, v drevesnih sekvencah.

Karin Dobravc Škof, profesorica za fiziko