Človeku sta, na vseh ravneh njegovega življenja, znanost in tehnika omogočila “življenje na klik”. Brez aktivnega gibanja. Vprašamo pa se lahko, ali se je človek, ki je ustvaril svet, v katerem praktično ne potrebuje več telesa za gibanje, ujel v lastno zanko? Zaradi nenehnega ustvarjanja lažjih pogojev življenja, predvsem v smislu minimiziranja uporabe telesnega, tj. človekovega gibalnega potenciala, je postalo življenje brez gibanja danes tako rekoč normalno. In kar je najhuje, gibanje, kot ena osnovnih bioloških potreb, izgublja svojo prvinsko vlogo, posledica česar pa se najbolj odraža v človekovem zdravju.

Velnes je področje, ki obravnava temeljna znanja in vedenja o osnovah človekovega gibanja, dobrega počutja, zdrave prehrane in njegovih aktivnostih v današnjem času. Če želite razumeti, kakšni so sodobni trendi in s katerimi metodami se bomo tisti, ki spodbujamo zdrav življenjski slog, soočali v prihodnosti »v življenju na klik«, se nam pridružite na študiju na programu VELNES. 

Marko Marković, predavatelj na ERUDIO Višji strokovni šoli na programu VELNES