Analiza podatkov ZRSZ-ja v zadnjih nekaj mesecih kaže izrazit trend porasta potreb po zaposlovanju poklicev tehniških strok, med katerimi so posebej izpostavljeni poklici iz informacijske tehnologije, tehnike in naravoslovja, nove (zelene) tehnologije, poklici iz zdravstva in zdravstvene nege ter farmacije, trženja, financ in računovodstva, primanjkuje pa tudi strokovnjakov, ki bodo zagotavljali različne svetovalne storitve.

Ob pomoči ERUDIO izobraževalnega centra, ki v programih srednjih, višjih in visokih šol ponuja široko paleto najrazličnejših izobraževanj za deficitarne poklice, ste lahko tudi VI ravno tisti, ki ga iščejo na zaposlitvenih portalih.

Pregled razpoložljivih podatkov nam kaže, da so deficitarni tisti poklici, katerih bistvo je povezovanje znanj in spretnosti (na primer menedžerskih znanj s spretnostmi trženja in z znanji s področja informacijske tehnologije), pa tudi povezovanje različnih spektrov znanj, mehkih veščin in vseživljenjsko učenje.

Hitri pregled deficitarnih poklicev nam kaže naslednjo sliko:

DEFICITARNI POKLICI

(Vira podatkov: www.stat.si in ZRSZ: http://www.ess.gov.si/).

Zdravniki specialisti splošne medicine, zdravniki specialisti (razen splošne medicine).
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, učitelji.
Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij.
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego.
Inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.
Zobozdravniki.
Ekonomisti.
Inženirji gradbeništva, inženirji elektronike ipd.

 

Tudi natančnejši pregled po posameznih regijah nam pokaže, da iskalci zaposlitvenih kadrov največkrat izrazijo potrebe po poklicih iz tehniških in naravoslovnih znanosti. Tako se že nekaj let kažejo povečane potrebe po:

   mehatronikih, tehnikih mehatronike ipd.,

   računalnikarjih in tehnikih računalništva,

   strojnih tehnikih,

   naravovarstvenikih in naravovarstvenih tehnikih,

   gastronomih hotelirjih,

   poklicih iz gradbeništva,

   pekih, slaščičarjih ipd.

V spodnji tabeli so pripisani deficitarni poklici po posameznih regijah Republike Slovenije. Vir tabele.

REGIJA DEFICITARNI POKLICI
Gorenjska Pek, slaščičar, mesar, naravovarstveni tehnik, gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, mehatronik operater, strojni tehnik, računalnikar, elektrikar, mehatronik operater, elektrotehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, pečar, slikopleskar – črkoslikar, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje, gradbeni tehnik,  oblikovalec kovin,  avtoserviser, avtokaroserist, mizar, lesarski tehnik.
Goriška Mehatronik operater, strojni tehnik, računalnikar, elektrikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, avtokaroserist, avtoserviser,  mehatronik operater, oblikovalec kovin, mizar, tehnik mehatronike, strojni tehnik, slaščičar, gastronom hotelir, naravovarstveni tehnik.
JV Slovenija Mizar, oblikovalec kovin, lesarski tehnik, slaščičar, mesar, naravovarstveni tehnik, gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin, strojni tehnik, elektrikar, elektrotehnik, računalnikar, tehnik računalništva, zidar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar, gradbeni tehnik, lesarski tehnik, avtokaroserist, avtoserviser klepar – krovec, mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik.
Koroška Avtoserviser , mehatronik operater, oblikovalec kovin, strojni tehnik, elektrotehnik, tehnik računalništva, mizar, gastronom hotelir, gastronomija in turizem.
Notranjsko-kraška Gozdar, gozdarski tehnik, mizar, oblikovalec kovin, avtoserviser, strojni tehnik, tehnik računalništva.
Obalno-kraška Elektrotehnik, gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, avtoserviser, računalnikar, oblikovalec kovin, ekonomski tehnik, strojni tehnik.
Osrednje-slovenska Naravovarstveni tehnik, računalnikar, mehatronik operater, tehnik mehatronike, strojni tehnik, tehnik računalništva, elektrikar, elektrotehnik, zidar, kamnosek, pečar, gradbeni tehnik, grafični tehnik, grafični operater, oblikovalec kovin, klepar-krovec, avtoserviser, avtokaroserist, pek, slaščičar, gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, mesar, mizar, lesarski tehnik, kemijski tehnik.
Podravska Naravovarstveni tehnik, kemijski tehnik, pek, slaščičar, mesar, elektrikar, računalnikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, zidar, dimnikar, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar, gastronom hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin, izdelovalec kovinskih konstrukcij, mehatronik operater, tehnik mehatronike, avtoserviser, avtokaroserist, strojni tehnik, lesarski tehnik, mizar, gozdar, gozdarski tehnik, gastronom hotelir, klepar-krovec.
Pomurska Gastronom hotelir, avtoserviser, pečar, elektrikar, oblikovalec kovin, mehatronik operater, strojni tehnik, kemijski tehnik, tehnik računalništva, elektrotehnik, gastronomsko-turistični tehnik.
Savinjska Zidar, pečar, izvajalec suhomontažne gradnje, gradbeni tehnik, elektrikar, elektrotehnik, tehnik računalništva, kemijski tehnik, oblikovalec kovin – orodjar mehatronik operater, tehnik mehatronike, strojni tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, gastronomsko-turistični tehnik.
Spodnje-posavska Elektrikar, oblikovalec kovin – orodjar, avtoserviser,strojni tehnik, elektrotehnik, tehnik računalništva, mizar.
Zasavska Gastronom hotelir, avtoserviser, oblikovalec kovin – orodjar, elektrotehnik, strojni tehnik, tehnik računalništva.

 

ERUDIO izobraževalni center = TVOJA pot do uspeha!

Pripravila: Nataša Muršec, profesorica na ERUDIO zasebni gimnaziji.