Na ERUDIO Višji strokovni šoli v teh dneh zaključujemo študijsko leto. Imamo še nekaj zagovorov diplom in izpitov, za večino študentov pa so se zaslužene počitnice že začele. Skrajni čas, saj je bilo zadnjih nekaj mesecev za vse zaradi situacije s korono izjemno pestro in stresno obdobje. Tako zaposleni in predavatelji na ERUDIO VSŠ  kot študentje smo potrebovali ogromno prilagodljivosti, iznajdljivosti in dobre organizacije, da je študijski proces potekal čim bolj nemoteno. Situacija ni bila enostavna, po najboljših močeh smo naredili vse, da so študentje tudi v tem času dobili ustrezno znanje in podporo s strani šole. Seveda gre velika zasluga tudi prilagodljivosti in strpnosti študentov, za kar se vsem zahvaljujemo. Kot so nam v anketi povedali tudi sami, jim je prav možnost študija na daljavo z možnostjo odloženega ogleda predavanj najbolj v pomoč. Večjih pripomb niso imeli in razen nekaj začetnih tehničnih težav, s katerimi so se spopadali, ocenjujejo študij v času korone kot odličen.


Kako je študij na ERUDIO VSŠ v času korone sploh potekal? Na srečo imamo dolgoletno tradicijo izvajanja online izobraževanja, zato je bil preskok za nas verjetno precej lažje izvedljiv kot pri tistih, ki online sistema nimajo vpeljanega. Vsem študentom, ki predavanja obiskujejo v predavalnici, smo omogočili brezplačen dostop do online ogledov predavanj. Predavanja so si lahko ogledali v realnem času ali z zamikom. Vsem študentom smo brezplačno omogočili tudi pisanje izpitov v online obliki, torej od doma. Slaba tretjina študentov na tak način izpite piše že celo leto, v ta namen so ob začetku študijskega leta prejeli tudi potrebno tehnično opremo (kamero in slušalke). Večji izziv je bil pri študentih, ki takšnega načina niso vajeni, poleg tega pa niso imeli potrebne opreme. V ta namen smo prilagodili in na novo posneli video vsebine s prikazom opravljanja izpitov online, v spletni učilnici pa so pred izpitom naredili tudi test delovanja opreme. Na razpolago jim je bila tudi naša IT podpora, ki se je trudila vsem študentom omogočiti nemoten ogled predavanj, predvsem pa opravljanje izpitov od doma. Na ta način smo zagotovili, da se študijski proces v zmedi ni ustavil in da je študij kljub izrednim razmeram potekal kakovostno in po predvidenem urniku. Da bomo pripravljeni tudi v naslednjem študijskem letu, že pripravljamo scenarij, ki kot eno izmed opcij predvideva tudi študij, ki lahko za vse študente več mesecev poteka od doma. 

 

Študentom želimo prijetno poletje in se vidimo spet jeseni!