Študentje programa Organizator socialne mreže o strokovnem obisku Mladinskega doma Jarše

V aprilu smo se študentje in študentke programa Organizator socialne mreže podali na strokovno ekskurzijo v Mladinski dom Jarše v Ljubljani. V Mladinski dom Jarše so vključeni otroci med 12. in 18. letom, ki so žrtve nasilja, zanemarjanja in zlorabljanja. Otrokom zagotavlja pogoje za uspešno šolanje in zdrav osebnostni razvoj, staršem pa potrebno strokovno podporo v skladu z sodobnimi teoretičnimi spoznanji o človekovi osebnosti. Mladinski dom Jarše obsega osnovno šolo, produkcijsko šolo, stanovanjsko skupino Kokos, stanovanjsko skupino Zeleni tir, stanovanjsko skupino Črnuška gmajna, stanovanjsko skupino Hiša.

Podrobno smo spoznali delovanje produkcijske šole, ki je namenjena mladostnikom med 15. in 18. letom, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje. Lahko so tudi starejši.  Program omogoča pridobivanje ustreznih znanj in izkušenj za uspešno  vrnitev v sistem izobraževanja ali kasnejšo zaposlitev. Predmetnik programa: računalništvo, sitotisk, šivanje, funkcionalno opismenjevanje, trening socialnih veščin, kuhanje, nabava hrane, priprava in izvedba izletov. Za vse vključene so predvidene redne dnevne aktivnosti, pridobivanje novih znanj in spoznanj, učnih in delovnih navad, učenje konstruktivnega reševanja konfliktnih situacij, spodbujanje k prevzemanju odgovornosti za svoje vedenje in razvijanje pozitivne samopodobe. Pomemben del programa je svetovanje staršem  v obliki rednih srečanj in mesečne skupine za starše. Šolanje v Produkcijski šoli je brezplačno, starši krijejo le  morebitne stroške izletov. 

Strokovna ekskurzija je bila zelo poučna, saj smo študentje pridobili priložnost vpogleda v vsakdanje življenje varovancev in delo zaposlenih, v glavnem organizatorjev socialne mreže.

Več o programih ERUDIO višje strokovne šole si lahko preberete TUKAJ.