V torek, 26. marca 2024 so študentje programa Gradbeništvo, pri predmetu Gradiva obiskali prostore laboratorijev Inštitut za gradbene materiale Igmat d.d.

Uvodoma nas je sprejel direktor inštituta dr. Gregor Trtnik, univ. dipl. inž. grad., v nadaljevanju pa posamezniki obiskanih področnih laboratorijev.

Najprej smo si ogledali oddelek za beton in konstrukcije, kjer izvajajo številne preiskave svežega in strjenega betona, preiskave armaturnega jekla, preiskave različnih betonskih in jeklenih konstrukcijskih elementov.

Ogled smo nadaljevali s predstavitvijo oddelka za asfalt, kjer so nam predstavili storitve in naloge oddelka, med katere med drugim spadajo preiskave asfaltnih zmesi in sestavnih materialov, priprava predhodnih sestav asfaltnih zmesi ter izvajanje notranje in zunanje kontrole proizvodnje asfaltnih zmesi in asfaltnih plasti.

Študentje so se podučili tudi o procesih recikliranja odstranjenega asfalta ter različnih asfaltnih mešanicah in njihovi uporabi.

Bitumen je sestavni del asfaltne mešanice, zato smo si ogledali tudi oddelek za IGM, katerega osnovna dejavnost dejavnost so laboratorijske preiskave materialov:

  • bitumna in bitumenskih izdelkov,
  • hidroizolacijskih sistemov,
  • talnih označb in prometnih znakov,
  • geosintetikov in
  • soli za posipanje cest.

Z ogledom smo zaključili na oddelku za geomehaniko, kjer preverjajo kakovost materialov, vgrajenih materialov, izvedbo zemeljskih del in temeljenja. Prav tako izvajajo notranjo in zunanjo kontrolo na avtocestnem programu ter laboratorijske preiskave zemljin in agregatov.


Tudi vas zanima ustvarjanje trajnostnih, varnih in učinkovitih gradbenih projektov, ki prispevajo k razvoju družbe in izboljšanju kakovosti življenja? Preberite več o dvoletnem študijskem programu Gradbeništvo, ki ga izvajamo na Erudio Višji strokovni šoli.