STROKOVNA EKSKURZIJA ERUDIO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

16. aprila 2019 so študentje ERUDIO Višje strokovne šole načrtovali (in izvedli) zanimivo strokovno ekskurzijo – s kolesi po Ljubljani. Ogledali so si: čistilno napravo, zajetja pitne vode, obrežne ureditve rek (vzdolžne in prečne zgradbe), ureditve zemljišč za različne namene (rekreacija, sprehajalne poti, kolesarske poti, servisne poti), gradbišča  (vodovod, kanalizacije, elektrika, kabelska kanalizacija …).

KRATKO POROČILO STROKOVNE EKSKURZIJE

Ob 16.00 smo se zbrali na dogovorjenem odcepu na Cesti v Prod v Ljubljani pri izvozu Sneberje iz avtoceste Ljubljana – Maribor.

Pričeli smo z ogledom. Zapeljali smo se do okolice podjetja TISA in si ogledali pripravo  lesnih sekancev v podjetju TISA ter okolico in objekte farme za gojenje puranov in klavnice. Nato smo si ogledali okolico obrata za predelavo klavniških odpadkov, bioplinsko napravo v obratu, industrijsko čistilno napravo in obrat za gojenje alg. Tu je enemu od študentov počila guma na kolesu. Za nemoten ogled smo zagotovili rezervno kolo.

Ogledali smo si okolico Centralne čistilne naprave Ljubljana, kje ravno poteka rekonstrukcija.

 

Nato smo si ogledali ureditev struge reke Save – prečne in vzdolžne zgradbe – zavarovanja stebrov mostov, ureditve zemljišč za različne namene ob reki Savi (rekreacija, sprehajalne poti, kolesarske poti, servisne poti).

Nato smo si ogledali gradbišča izgradnje kanalizacije (C0), vodovarstvene pasove in aktivnosti na njih pri zajetju Hrastje I in Hrastje II ter si ogledali še gradbišče izgradnje komunalne infrastrukture na Sneberski cesti.

Ogled smo v Sneberjih zaključili ter se vrnili na izhodiščno točko k avtomobilom. Seveda smo poskrbeli tudi za vračilo izposojenega kolesa ter za pokvarjeno kolo.

Naša pot je potekala približno po naslednji shemi:

Ekskurzija je bila za študente zanimiva, malo posebna. Nekaj posebnega je nekatere teme videti v živo. Nihče od udeležencev pa ni poti poznal v celoti. Lahko rečem, da je bila 80 % poti za udeležence popolna novost.

Na poti ob Savi pa nas je presenetila tudi večja skupina srn 🙂 Očitno smo križali pot do njihovih bivališč in so nas v varni oddaljenosti spremljale dalj časa.

Pripravil: Igor Petek, predavatelj ERUDIO Višje strokovne šole, programa Varstvo okolja in komunala