Čeprav je junij nenavadno hladen in dijakov sploh ni v šolskih klopeh, se mnogi med njimi potijo in vihajo rokave še pred zadnjimi testi in spraševanji. Zaključevanje šolskega leta je lahko za dijake (pa tudi njihove starše J) zelo stresno. Za njihovo psihično zdravje je zato zelo pomembno, da se znajo sprostiti, ustrezno načrtovati šolsko delo in prepoznati znake prevelike utrujenosti.

Kako si lahko dijaki sami pomagajo, da bo junij čim manj stresen, in kako jim lahko pri tem pomagamo profesorji in starši?

  • NE ODLAŠAJ in NAČRTUJ VNAPREJ!

Smiselno je vnaprej narediti načrt ocenjevanja, ki naj se ga dijak drži. Načrt naj bo zapisan na papir in prilepljen na vidno mesto v sobi, saj tako deluje bolj zavezujoče.

  • OCENA – POKAZATELJ ZNANJA

Ocena je pokazatelj dijakovega znanja in ne njega kot osebe. Ocene ne smemo enačiti s svojo osebnostjo ali samopodobo. Slaba ocena ne pomeni, da je dijak slab kot oseba. Pri tem so dijaku lahko v veliko pomoč starši, ki svoje naklonjenosti, ljubezni in pozitivne naravnanosti do otrok ne pogojujejo z dobrimi/slabimi ocenami.

  • SPROSTITEV

Dijak naj v svoj vsakdan vključi aktivnosti, ki ga sproščajo, npr. šport, druženje s prijatelji, hobije, dihalne vaje, poslušanje glasbe … Če za prostočasne aktivnosti dijaku zmanjkuje časa, lahko npr. druženje s prijateljem združi v skupno učenje pred testom.

  • NARAVA

Tudi narava sodi v sklop sproščanja, a jo zaradi njenih pomembnih vplivov tako na počutje kot tudi na miselne in učne procese še posebej izpostavljamo in poudarjamo njen pomen. Kako pogosto v naravo? Vsak dan!

  • POGOVOR

Dijak naj se v primeru doživljanja prevelike stiske pogovori s starši, prijatelji ali svetovalno delavko.

  • NAGRADA

Zagotovo si vsak dijak ob koncu šolskega leta zasluži nagrado. Lahko si jo podeli sam ali pa mu jo namenijo starši. Ni nujno, da je nagrada velike materialne vrednosti – dijaku veliko pomeni tudi besedna pohvala ali majhna pozornost, predvsem pa občutek, da ga sprejemamo takšnega, kot je, in da mu privoščimo dva meseca zasluženih počitnic.

Vsem dijakom želimo, da se pouk za vse uspešno konča 23. 6., šola življenja pa naj se nadaljuje tudi v času počitnic!

 

Zapisala: Manja Lokar, mag. psihologije, šolska svetovalna delavka