Temelj izobraževalnega procesa predstavljajo profesorji in dijaki. Če navadno ERUDIO blog namenimo dijakom, ga bomo tokrat posvetili profesorjem na ERUDIO zasebni gimnaziji. Res je, da je profesorjev – v primerjavi z drugimi srednji šolami – manj, a so zato veliko bolj povezani in složni, ko je treba držati skupaj.

Aktiv naravoslovcev

Naravoslovci so že pregovorno profesorji, ki so bolj tihe narave. Mislite, da je pri nas kaj drugače? Niti ne, a moramo priznati, da je matematika s profesorjema Renato in Robijem zelo zabavna in predvsem življenjska. Profesorica za fiziko, Barbara, dijakom dneve popestri s fizikalnimi anekdotami, odkar pa je del kolektiva Veronika, profesorica za kemijo, pa se v našem laboratoriju kadi in iskri.

Aktiv družboslovcev

ERUDIO zasebna gimnazija je znana predvsem kot družboslovno usmerjena; psihologija, sociologija, zgodovina in geografija so tudi predmeti, ki jih dijaki najpogosteje izberejo kot izbirne predmete na maturi. Profesorici Lea in Sandra poskrbita, da imajo dijaki poglobljen pregled nad svetovno zgodovino in geografijo. Psihologijo poučuje profesorica Suzana, ki je iz študija psihologije magistrirala v Rusiji in ima bogate izkušnje; tako s poučevanjem kot raziskovanjem. Kako pa se je najbolje sprostiti po učnih obveznostih? S športom, seveda – za športnike skrbi profesorica Kristina.

Aktiv jezikoslovcev

Aktiv jezikoslovcev je … glasen. Ko se pogovarjamo, se pogovarjamo v slovenščini, angleščini, nemščini, španščini, italijanščini in … celo v ruščini. Temelj jezikoslovnega aktiva je tesno sodelovanje – dijaki poleg poglobljenega znanja maternega jezika usvajajo tudi angleščino kot prvi in ostale jezike kot drugi tuji jezik.

Ko smo profesorje vprašali, kaj je po njihovem mnenju temelj ERUDIO pedagoškega pristopa so odgovorili: smo gimnazija, ki vzgaja in osrečuje zelo različne mladostnike – vse od vrhunskih športnikov do raziskovalcev –, a jim v vsakem trenutku omogočamo enake možnosti za uspeh. Več o ostalih profesorjih in ERUDIO pedagoški viziji si lahko preberete tukaj.