Poleti je čas za razmislek o prihodnosti, del katere predstavlja tudi diploma, saj lahko ta bistveno vpliva na naše življenje. Dnevi, preživeti v prijetni senci na plaži ali v planinah z nam ljubimi ljudmi, ustvarjajo super pogoje za nastanek »eureka« trenutkov. Voila, že smo pri prvi točki!

1. Izbor teme diplomske naloge

Izberite tematiko oz. temo, ki se nanaša na vaše študijsko področje. Priporočljivo je, da vas tematika zanima in da ste v odnosu do nje entuziastični, saj bo to pospešilo kreativno-realizacijski proces. V mislih se ponovno sprehodite po svoji študijski poti in razmislite, kaj je bilo tisto, kar je resnično pritegnilo vaše zanimanje. Morda ste napisali kakšno seminarsko ali projektno nalogo, ki ima potencial za nadaljnje raziskave. Morda je kateri izmed predavateljev med predavanji omenil zanimivo problematiko, ki jo je vredno nasloviti. Morda ste med zanimivo debato s sošolci dobili zamisel za poglobljeno raziskavo in razširitev te v diplomsko nalogo.

Številne ideje pa se seveda lahko porodijo tudi v kontekstu izven študija, treba je samo imeti oči na pecljih in napeti ušesa.

2. Načrtovanje in izbor naslova

Čestitamo za idejo! Nastopil je čas, da zavihate rokave in se lotite raziskave. Na tej točki se v okviru izbrane tematike osredotočite na raziskavo trga, pregled dosedanjih raziskav in prispevkov, brskanje po literaturi in virih. Če imate v mislih tudi mentorja vaše diplomske naloge, ga kar pocukajte za rokav in povprašajte za nasvet pri izbiri naslova.

Pomemben del načrta je tudi časovna komponenta, zato si izdelajte terminski plan. Za določanje časovnih mejnikov je treba realno ovrednotiti količino dela, ki je potrebna za izdelavo diplomske naloge. Ali boste diplomsko delo napisali v enem mesecu ali v enem letu, je vaša odločitev. Vsekakor pa je jasno postavljen rok za dokončanje študija pomemben motivacijski element v procesu.

Pri izdelavi terminskega plana imejte v mislih tudi ostale dejavnike, ki pomembno vplivajo na roke (datumi zasedanja študijske komisije, zasedenost mentorja, vaše zasebno življenje).

3. Izbor mentorja

Izbor mentorja je enako pomembna izbira kot izbira naslova. Izberite predavatelja, ki prvenstveno pokriva strokovno področje, ki ga boste v vaši diplomski nalogi obravnavali, obenem pa imejte v mislih osebnostni element. Študentje višješolskih strokovnih študijskih programov imajo ob mentorju, ki je predavatelj, še mentorja iz podjetja, ki študentu nudi strokovno podporo in podaja predloge raziskav.

4. Izdelava dispozicije

Kakovostna dispozicija je bistvenega pomena pri izdelavi diplomske naloge. Če pisanje diplome primerjamo z gradnjo hiše, potem je dispozicija temeljni kamen. Kot vemo – če temelj ni trden in postavljen premišljeno, je ogrožena celotna konstrukcija. Tako je tudi dobra in premišljeno izdelana dispozicija izhodišče za dobro diplomsko nalogo.

5. Pisanje diplomske naloge

V fazi pisanja dispozicije ste naredili hiter pregled gradiva, ki ga morate predelati in ugotoviti, ali je uporabno glede na tematiko vaše diplomske naloge. V fazi pisanja vsebinskega dela diplomske naloge, je treba narediti kritični izbor literature (knjige, znanstvene monografije, elektronske publikacije), kar je ključno pri pisanju diplomske naloge. Morda boste na tej točki ugotovili, da je vir, v katerega ste polagali veliko upov, skoraj neuporaben. Po drugi strani pa vas lahko kateri izmed virov, za katerega ste v osnovi mislili, da je precej neuporaben, pozitivno preseneti. Priporočljivo je, da si ustvarite posebno mapo z gradivom za diplomsko nalogo, saj boste tako imeli boljši pregled nad napredkom vašega dela. Mapo z gradivom strukturirajte tako, da bo ustrezala vaši dispoziciji, poglavja in podpoglavja pa med seboj ločite fizično z barvnimi kartoni, papirji, post-it listki ipd. Z vlaganjem gradiva na ustrezna mesta boste imeli v vsakem trenutku pregled nad tem, kje imate virov dovolj in katera področja zahtevajo okrepitve. Za nasvet glede literature se lahko obrnete tudi na mentorja, s katerim je dobro komunicirati tudi med pisanjem naloge in se posvetovati o nadaljnjih korakih. 

Na mentorja se obrnite tudi, ko se znajdete na mrtvi točki in ne veste, kako naprej.

Med pisanjem diplomske naloge poskrbite tudi za vaše psiho-fizično počutje, saj boste tako hitrejši in učinkovitejši. Razvijte rutino z določitvijo dnevnega časovnega okvirja za pisanje diplome. Ne pozabite se nagraditi po vsakem doseženem mejniku!

6. Oddaja naloge v tehnični pregled

Potrjenemu vsebinskemu pregledu vaše diplomske naloge sledi tehnični pregled. V izogib nevšečnostim s tehničnim urejanjem vam priporočamo, da se že med pisanjem držite navodil za tehnično urejanje oz. diplomskega reda. Veliko lažje je zadeve urejati sproti, urejanje za nazaj pa je lahko stresno in časovno potratno. Bodite pozorni na pravilno in sprotno navedbo virov, saj je del tehničnega pregleda tudi plagiatorski pregled, med katerim »antiplagiatorski« program pregleda prekrivanje besedila.

Pred oddajo diplomske naloge v tehnični pregled dajte nalogo na vpogled in v uredništvo strokovnjaku za jezik – lektorju.

7. Prijava na zagovor

Vaša naloga je potrjena tudi s tehničnega vidika in zdaj ste resnično zelo blizu dokončanju študija. Čas je za tiskanje in vezavo. V referatu šole se pozanimajte, koliko tiskanih izvodov morate oddate in katere dokumente potrebujete za prijavo na zagovor.

8. Zagovor

Če vam je uspelo priti do te točke, potem ni niti najmanjšega dvoma, da vam bo uspelo tudi to. Na zagovor se dobro pripravite, saj boste tako pri vašem nastopu bolj suvereni. Predstavitev naj bo jasna in jedrnata ter ustrezno podprta z grafičnimi elementi. Poskrbite za urejen videz in ne pozabite rezervirati mize v restavraciji, kjer boste praznovali vaš resnično izjemni dosežek – diplomiranje!

Čestitke!

V kolikor bi tudi vi želeli pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, se lahko na višješolske strokovne študijske programe prijavite med 25. in 31. avgustom na tej povezavi. Pri nas lahko izbirate med kar 12 različnimi študijskimi programi, tako da se za vsakogar nekaj najde.

Za konec pa še nasvet diplomanta ERUDIO višje strokovne šole, smer Mehatronika: »Do it now. Sometimes ‘later’ becomes ‘never’.«