PETKOV VEČER S KNJIGO

Sodite med tiste, ki so prepričani, da mladi danes ne berejo več? Da jim knjiga ne pomeni ničesar? Da jih bolj kot raziskovanje privlačijo video igrice? In da je zadnje, kar bi želeli početi ob petkih zvečer branje literature in kreativno ustvarjanje na osnovi literarnih besedil ter opazovanje zvezd in planetov ter poslušanje zanimivih predavanj strokovnjakov v observatoriju na Golovcu?

KREPITEV MOČNIH PODROČIJ DIJAKOV ERUDIO ZASEBNE GIMNAZIJE

Potem zagotovo še niste obiskali naše šole. Prav vse, kar se nam je zapisalo v začetnih vrsticah tega bloga, se je namreč zgodilo. Včeraj zvečer. V petek, 28. septembra 2018. In čeprav smo bile profesorice slovenščine na eni in profesorica fizike na drugi strani prepričane, da bo večer zanimiv, so nas naši mladostniki s svojo kreativnostjo, delovno zagnanostjo, sproščenostjo in sodelovalnostjo več kot presenetili. Pozitivno, seveda.

Ker na ERUDIO Zasebni gimnaziji stremimo k temu, da dijaki prepoznajo in krepijo svoja močna področja, vsakič znova iščemo nekaj, kar bi jim razširilo obzorja znanja in jih vzpodbudilo, da prepoznajo svoje potenciale in, nenazadnje, potenciale, ki se skrivajo v njegovem sošolcu, sošolki. Zakaj smo izbrali ravno 28. september? Na pobudo Evropske Komisije vsak zadnji petek v mesecu septembru v številnih evropskih državah od leta 2005 dalje poteka dan raziskovalcev, ki ponuja možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja višješolskih in visokošolskih zavodov, v lokalne raziskovalne inštitute, sodelovanje v eksperimentih ter možnost uporabe najnovejših tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.

VEČER S KNJIGO

Vse je res 🙂 Z dijaki smo se zbrali v prijetno opremljeni predavalnici, kjer nas je pričakala sproščujoča glasba in barvni svetlobni snopiči, ki so nam pomagali, da so naši občutki, umetniški duh in kreativnnost lažje dosegli papir. Dijaki so bili razdeljeni po skupinah glede na njihove želje in interese:

  1. skupina: LITERARNA, je ustvarjala pripovedna besedila. Njihova naloga je bila posodobitev klasične pravljice, zato je bil temu primeren tudi naslov: SNEGULJČICA, RAZOČARANA GOSPODINJA. Niti v najlepših sanjah si ne bi mogli misliti, koliko neverjetne kreativnosti in idej  je privrelo iz naših mladostnikov!

2. skupina: DRAMSKA, je razmišljala, kako bi ljudsko pripovedko z zgodovinskim ozadjem (Kralja Matjaža) prestavili v sodobni čas in prostor, zato smo jim določili naslov: KRALJ MATJAŽ NA POTI K BRIVCU V MILANO. Ja, tudi našim Matjažem se je zgodil marsikakšen nepredvidljiv zaplet, saj se trendi v frizerstvu v današnjem času spreminjajo hitreje kot nekoč 🙂

In ker imamo na šoli nemalo dijakov, ki so izredno likovno nadarjeni, smo tudi zanje pripravili vsebine: po svoji zamisli so ustvarjali stripe, povezane z omenjenimi temami (pravljični junaki v sodobnem prostoru in času).

Ugotovili smo, da petkovi večeri prehitro minejo, posebej še, če nam je prelepo, kot je bilo nam. Ne, zmotili ste se, če ste mislili, da so ob koncu določene zadnje ure zdrveli domov!

OBISK INŠTITUTA ZA BIOFIZIKO

Nič manj vedoželjni in kreativni pa niso bili niti naši naravoslovci, ki so se s profesoricama Nino Pucko in Mojco Mikac odpravili raziskovati vesolje na Inštitut za biofiziko oz. na Fakulteto za matematiko v matematični “escape room” – pobeg iz predavalnice. Da jih je naravoslovna znanost dodatno pritegnila in očarala, zgovorno pričajo tudi priložene fotografije.

 

In kaj smo profesorice ugotovile ob pozni večerni uri? Da imamo najdijake in da se v prav vsakem od njih skriva kreativni, vedoželjni mladostnik.

Nataša Muršec, prof. slovenščine na ERUDIO Zasebni gimnaziji.