Šola je odprla svoja vrata. Začetek šolskega leta je vedno povezan z vznemirjenjem in novimi pričakovanji. Dijaki, polni počitniške vznesenosti, zopet zapolnijo šolske klopi, postavijo si nove cilje in si sveto obljubijo, da ne bodo ponavljali preteklih napak.
Prav je, da je začetek šolskega leta povezan z novimi izzivi, ki si jih postavi tako mladostnik, kot cela družina. Nove cilje si, nenazadnje, postavijo tudi profesorji, ki med počitnicami osvežijo svoja znanja in jih vključijo v delo z dijaki.
Šola pa je povezana tudi s stresom, saj pomeni obveznosti, uravnavanje odnosov z vrstniki, pričakovanja staršev in učiteljev in za mladostnika predstavlja enega večjih stresorjev.
Vendar mladostniki s pozitivno samopodobo, s podporo staršev in učiteljev vse obveznosti sprejmejo kot izziv in se med letom brez večjih težav spopadajo z njimi. Tako se naučijo odzivati na različne vrste stresa in opremljeni s temi izkušnjami se bodo uspešno odzivali na izzive tudi v odraslosti.

Na Inštitutu za varovanje zdravja www.nijz.si so pod naslovom Slovenija gre v šolo 2016 pripravili smernice za starše in pedagoge kako otrokom zagotoviti ohranjanje zdravja med šolskim letom. Opozarjajo, da tudi mladostniki za zdrav razvoj in možnost učinkovitega spoprijemanja z nalogami potrebujejo v prvi vrsti dovolj spanja, gibanja in zdravo prehrano. Poleg učenja pa ne smemo zanemariti tudi potrebe po prostem času in pogovoru.

Alenka Rakun, šolska svetovalka