Na Javnem razpisu štipendij za študijske obiske v tujini lahko sredstva pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino.

Sredstva je možno uveljavljati za študijske obiske, ki se morajo pričeti najkasneje 31. 3. 2017.

Polni naziv razpisa: Javni razpis štipendij za študijske obiske dijakov in študentov v tujini za leto 2015 (205. javni razpis).

Objava razpisa: 24. 12. 2015 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava.

Rok prijave: do porabe sredstev oz. najdlje do vključno 15. 12. 2016.

Predmet razpisa: štipendiranje študijskih obiskov dijakov in študentov v tujino za namen:
• izobraževanja ali
• praktičnega usposabljanja.

Več informacij lahko najdete na spletnih straneh:
http://www.sklad-kadri.si in https://e-uprava.gov.si/.