NE OKLEVAJTE, DA NE BO PREPOZNO!

Za mizo simpatična petnajstletnica z rokavom skrivaj briše solze. Obraz sramežljivo zakriva z rokami. Tudi njena mami poveša pogled. Vsem nam je neprijetno. Pravkar sem jima namreč povedala, da se v 1. letnik, žal,  ne more več vpisati, ker so vsa mesta že zasedena.

ERUDIO ZASEBNA GIMNAZIJA

Z omenjenim dekletom (imenovala jo bom Ana) in z njenimi starši smo se prvič srečali pred enim letom, na informativnem dnevu. Všeč jim je bila naša šola, resno so razmišljali o vpisu. Povedali so, da imajo na dosedanji šoli nekaj slabih izkušenj in da želijo za Ano drugačen, bolj prijazen šolski sistem. Potem so se še nekajkrat oglasili na pogovoru. Skrbelo jih je, saj so si resnično želeli, da bi izbrali kar najboljše.

Ani je bilo pri nas všeč, starša pa sta imela pomisleke. Ali bo izobrazba, ki jo bo pridobila na naši šoli, enakovredna izobrazbi uglednih ljubljanskih gimnazij? Kakšni so dijaki na naši šoli? Slišati je, da so iz dokaj premožnih družin? In, nenazadnje, plačati bo potrebno šolnino – morda pa vendarle poskusijo najprej na javni šoli, ki je brezplačna?

Takšni in podobni so pomisleki večine. In res, velikokrat se odločijo in poskusijo najprej na drugi šoli, pod predpostavko, da se bodo pač prepisali na Erudio, če ne bo šlo. Razumljivo. Legitimno. Ampak, žal, smo tudi na Erudio zasebni gimnaziji omejeni s številom razpoložljivih mest in vedno pogosteje se dogajajo situacije, kot je opisana. Takrat nam je vsem hudo. Na Erudio zasebni gimnaziji izvajamo javno veljavni gimnazijski program, ki ga dijaki po štirih letih zaključijo s splošno maturo kot na ostalih slovenskih gimnazijah. Uspeh je odvisen od njihovih ambicij in truda. Naša naloga je, da poskrbimo za kvaliteten pouk, dostop do gradiva, možnosti ocenjevanja in prijetno, vzpodbudno vzdušje. Večina dijakov takšen sistem sprejme, kar prinese tudi dobre rezultate.

Smo gimnazija različnih mladostnikov, ki se dobro razumejo med sabo. Razredi so sestavljeni iz športnikov, umetnikov, dijakov s posebnimi potrebami in dijakov, ki se bolje in raje znajdejo v razredih, kjer je manj dijakov, kjer se vsi med seboj poznamo in lažje in učinkoviteje sodelujemo.

VPIS NA ERUDIO ZASEBNO GIMNAZIJO
Vpis na Erudio zasebno gimnazijo poteka po enakem postopku kot vpis na druge srednje šole. Učenci bodo v mesecu marcu na osnovnih šolah dobili prijave za vpis, skupaj jih boste izpolnili in vrnili nazaj na šole. Šole nam jih bodo poslale najkasneje do 4. aprila 2017.
PRIJAVE NA SREDNJE ŠOLE DO 4. APRILA 2017!
Če želite prijavo oddati osebno, si jo lahko natisnete s spletne strani www.mizs.gov.si ali pa jo kupite v knjigarnah DZS in jo izpolnjeno pošljete ali prinesete na šolo najkasneje do 4. aprila 2017.
Vse, ki boste oddali prijavo na našo gimnazijo, bomo v začetku meseca maja obvestili o morebitni omejitvi vpisa in vas povabili na pogovor skupaj z vašim otrokom.
Tisti, ki imate glede vpisa pomisleke in bi se želeli predhodno posvetovati, ste vabljeni, da se nam oglasite, in dogovorili se bomo za sestanek, kjer lahko skupaj ugotovimo, če je naša gimnazija primerna odločitev za vašega mladostnika.
Alenka Rakun, psihologinja, svetovalna delavka na ERUDIO zasebni gimnaziji.