PUSTITE DOBER VTIS!

Pisanje v angleškem jeziku je za slovenske učence, ki so navajeni, da se stvari zapišejo, (skoraj) tako kot se izgovorijo, lahko pravi trn v peti. Tudi bolj izkušenim govorcem angleščine se hitro pripeti, da se zatipkajo ali besede v naglici črkujejo narobe. Sploh je nevarna zamenjava različnih parov besed, ki se izgovorijo na enak ali zelo podoben način, vendar drugače napišejo in imajo tudi drugačen pomen. Da na naslovnika, npr. pri pisanju poslovnih elektronskih sporočil, napravimo dober (prvi) vtis, je pomembno, da se izražamo natančno ter slovnično pravilno. Ne glede na to, kako zelo se mudi oz. kakšna vrsta neodgovorjenih sporočil čaka v nabiralniku elektronske pošte. Tokrat izpostavljamo nekaj parov takšnih izrazov, kjer pogosto pride do zamenjave.

THE COMPANY HAS LONG TRADITION AND IT’S KNOWN FOR ITS STAFF POLICY

Z razmahom elektronskih sporočil je tudi poslovna komunikacija postala bolj sproščena. Skrajšane oblike glagolov (npr. he’s namesto he is) niso ustrezne v bolj formalnih kontekstih. Pri elektronski pošti kot bolj sproščenem kanalu pisne korespondence pa se jih poslužujemo brez težav, saj te “delujejo” precej bolj naravno in osebno. Pri tem moramo paziti, da krajšane oblike ne zamešamo z drugo podobno zvenečo besedo.

It’s služi kot okrajšava za it is ali it has, medtem ko se its (pisano brez apostrofa) uporablja kot svojilni zaimek za srednji spol. Podobno kot izražamo svojino za moški spol (he) s svojilnim zaimkom his ali za ženski spol (she) z zaimkom her, velja za srednji spol (it) svojilni zaimek its.

Podobna zmešnjava se pojavlja pri naslednjih parih:

  • you’re (= you are) / your (tvoj, vaš),
  • they’re (= they are) / their (njihov).
I WOULD RATHER GET LOWER SALARY, THEN PUT UP WITH MOBBING

Če v zgornji povedi zamenjamo na prvi pogled zelo podobni besedi – then in than, se pomen korenito spremeni. Izraz then se uporablja za označevanje časovnega odnosa. Uporabimo ga, ko želimo sporočiti, da se je nekaj zgodilo kasneje kot nekaj drugega (First I got up and then I took a shower). Ali ko se nanašamo na pretekle oz. prihodnje dogodke (I remember the 80s, life was much easier back then).

Besedo than pa uporabimo za izražanje primerjav (Their product is much more expensive than ours). Z uporabo tega izraza v zgornji povedi bi torej izbirali med dvema nezaželjenima možnostima: I would rather get lower salary than put up with mobbing. Napisano zgoraj pa izraža zaporedje, v katerem se bosta odvila oba neprijetna dogodka.

STOPPING THE BURNING WITCH WAS FATAL FOR MANY …

Še eden izmed problematičnih parov je kombinacija which in witch. Which se v angleščini uporablja zelo pogosto. Služi lahko kot vprašalnica (Which is your favourite James Bond movie?) ali kot oziralni zaimek, s katerim dodajamo informacije pri opisovanju stvari (ki/kateri v slovenščini): This is the business model which brings most success.

Slovenski prevod za besedo witch pa je čarovnica. Če torej omenjeni oziralni zaimek črkujemo napačno, lahko dobimo prav zabavna sporočila. Predstavljajmo si senzacionalni naslov časopisnega članka, ki bi bil videti takole: Stopping the burning witch was fatal for many. Kaj je bolj nepričakovano: goreča čarovnica ali požar, ki je bil usoden za mnoge? V 21. stoletju bi bila prva opcija naslova nenavadna celo za najbolj rumene revije, tako da bomo prej pričakovali sledečo novico: Stopping the burning which was fatal for many.

Preden kliknete Pošlji, torej hitro še enkrat preberite napisano in popravite lapsuse. Tako zmanjšajte možnost, da bo morebitni grammar nazi na drugi strani ob spoznanju vaših pisnih pomanjkljivosti sporočilo premaknil v koš.

Pripravila: Kaja Založnik, vodja ERUDIO jezikovnih izobraževanj