Strah pred govorjenjem v tujem jeziku je ena izmed najpogostejših težav, s katerimi se srečujemo pri poučevanju jezikov. Tudi številni posamezniki, ki dobro razumejo tuji jezik, se soočajo s pretiranim pomanjkanjem samozavesti ali celo z odporom do komunikacije v ciljnem jeziku. Od vseh kompetenc, ki so potrebne za znanje jezika, je govor ponavadi tista, za urjenje katere imamo najmanj priložnosti ali ki ji pri začetnih fazah učenja ne posvečamo dovolj pozornosti. Preberite, katere so najpogostejše šibkosti, ki jih kot krivce za svoj občutek nesigurnosti navajajo naši slušatelji ter kako vam lahko pomagajo ERUDIO jezikovni tečaji.

ERUDIO JEZIKOVNI TEČAJI POMAGAJO IZBOLJŠATI BESEDNI ZAKLAD

Ko je naše besedišče v novem jeziku še skromno, je nabor tem, o katerih se lahko pogovarjamo, še precej okrnjen. To spoznanje skupaj z dejstvom, da svojega mnenja ne znamo izraziti na način, kot bi ga v svojem jeziku, je lahko zelo frustrirajoče. Prepričanje, da bodo izbrane besede (še posebej, kadar se želimo izkazati v novi družbi) odraz naše inteligence ter poznavanja določenega področja, je vzrok, da se včasih raje odločimo molčati, kakor da bi nekaj povedali na zelo preprost način. 

Pogosta težava je tudi, da se v ciljnem jeziku ne moremo spomniti določene besede, ki jo želimo prevesti neposredno iz maternega jezika. Zadrega in občutki nemoči, ki pri tem nastanejo, so lahko tako močni, da privedejo do blokade pri nadaljnjem komuniciranju. Poznate igro Activity ali Taboo, kjer soigralci ugibajo besedne zveze, ki jih morate razložiti brez uporabe iskanih besed? Podobne aktivnosti spodbujamo tudi na naših jezikovnih tečajih, saj je to dobra vaja, kako se v pogovoru elegantno izogniti besedi, ki je ne poznamo ali se je ne spomnimo, ne da bi se pri tem pretirano zmedli.

IZDAJALSKI NAGLAS

Vsak jezik ima značilne glasove, ki nam lahko povzročajo precejšnje preglavice, dokler jih ne usvojimo.  Pomislite, recimo, na francoske nosnike in zapleteno izgovorjavo /r/. Po drugi strani pa jeziki poznajo različne intonacije, ki jih je včasih prav izziv posnemati. Povsem naravno je, da značilno intonacijo maternega jezika prenašamo v ciljni jezik, čemur se s težavo izognejo še tako vešči uporabniki tujega jezika.

Občutek, da v tujem jeziku zvenimo preveč okorno in da s svojim naglasom sogovorniku takoj izdamo, od kod prihajamo, je še eden izmed razlogov, zakaj si ne upamo govoriti. Najboljši način, kako se naglasa znebiti, je poslušanje in govorjenje v ciljnem jeziku. Seveda si vsi, ki se jezikov učimo, želimo, da bi sčasoma govorili brezhibno, ne smemo pa pozabiti, da dokler sporočilnost ni ovirana, tudi naš naglas ni moteč. Ravno nasprotno, kot maternim govorcem se nam včasih zdi še bolj simpatično, kadar tuji sogovorniki v naš jezik vnesejo svoje posebnosti. 

STRAH PRED UPORABO NAPAČNEGA ČASA

Slovnica je zagotovo pomemben element pri učenju jezika, vendar nas lahko prepričanje, da moramo doseči določeno stopnjo slovničnega znanja, preden lahko v ciljnem jeziku začnemo govoriti, ovira pri resničnem napredku. Že res, da smo pri osnovnem poznavanju slovničnih struktur omejeni z znanjem, a težava nastane, ko pričnemo večno odlašati in čakati na primeren trenutek, ko se bomo počutili dovolj kompetentne za konverzacijo v tujem jeziku. 

Ko omenimo dodatne ure konverzacije pri naših jezikovnih tečajih, pogosto slišimo: “To ni primerno zame, saj sem popolni začetnik/-ica.” Poleg tega tudi slušatelji, ki niso več začetniki, kot eno izmed pogostejših jezikovnih pomanjkljivosti omenjajo dejstvo, da pri spontanem pogovoru niso prepričani, kateri čas morajo uporabiti. Pri mnogih je ta skrb tako močan dejavnik, da se debati raje v celoti izognejo. Vse to prispeva k našemu prepričanju, da je pri poučevanju jezikov izredno pomembno, da slušatelje vzpodbujamo k udeležbi konverzacije od samega začetka učenja jezika dalje.

MOŽNOST ZA KONVERZACIJO ŽE OD 1. URE

ERUDIO jezikovni tečaji predstavlja novost na področju jezikovnega izobraževanja – konverzacijsko skupino, ki se ji vsi naši slušatelji posameznega jezika lahko brezplačno pridružite vedno, kadar imate čas in tako skozi zanimive debate gradite na suverenosti pri sporazumevanju v ciljnem jeziku. Slušatelji višjih nivojev oblikujete kompleksnejše argumente, tisti ki se z jezikom šele spoznavate, pa za začetek poskusite z enostavnejšimi izrazi, medtem ko se kaj novega naučite tudi s pomočjo izkušenejših kolegov. 

Z dodatnimi urami konverzacije vas želimo povabiti v okolje, kjer imate dovolj priložnosti, da jezik tudi sami aktivno uporabljate, saj so morda jezikovni učitelji in soudeleženci na tečajih na tej točki vaš edini stik z jezikom. Hkrati vas želimo pripraviti na realne situacije, kjer se srečujete z govorci ciljnega jezika z najrazličnejšimi stopnjami predznanja ter vzpodbuditi, da z aktivno rabo tujega jezika pričnete čim prej in ne dovolite, da se razvije občutek strahu ali odpora.

 

Kaja Založnik, ERUDIO Jezikovni tečaji.