»Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe,« je že davnega leta 1987 sklenila Svetovna komisija za okolje in razvoj.   

Vedno več posameznikov, organizacij in tudi podjetij zaradi naraščajočih negativnih vplivov netrajnostnega delovanja na globalni ravni spoznava, da imamo naš planet ter vse njegove danosti zgolj na izposojo, in ne v trajni lasti. Zato je potrebno z okoljem, družbo in gospodarstvom v prihodnje upravljati na način, da bodo tudi naši otroci, vnuki ter pravnuki uživali enake (ali celo boljše) pogoje bivanja.      

Nujnost prispevanja h krepitvi zavedanja o pomembnosti trajnostnega delovanja je že desetletje nazaj prepoznala tudi ERUDIO skupina. Tako smo bili ena izmed prvih izobraževalnih ustanov, ki je ponudila enovit študij s področja trajnostnega turizma. Hkrati se trudimo, da trajnostni pristop posredno vključujemo tudi v druge študijske programe ter predvsem v naš delovni vsakdan. 

Zavedamo se, da naš skromni doprinos ne bo v celoti razrešil kompleksnih problemov povezanih s podnebnimi spremembami, družbenimi neenakostmi ter manjkom bolj trajnostnega delovanja gospodarstva. Istočasno pa verjamemo, da bomo s prenosom znanja in lastnim zgledom vplivali na povišanje zavedanja naših študentov, le-ti pa bodo pridobljeno znanje bodisi neposredno bodisi posredno podajali v zunanje okolje. 

Z željo, da v prihodnje še nadgradimo naš prispevek k razvoju trajnostne paradigme, smo si za leto 2022 zadali cilj, da bomo trajnostne tematike približali tudi ostalim – bralcem našega bloga in sledilcem na Facebooku.  

Ker smo še vedno v času novoletnih zaobljub, je naš prvi cilj, da si vsak zase zastavi trajnostne korak(c)e, ki jih bo ubral v letu 2022.    

Nekaj 2022 trajnostnih ciljev naših zaposlenih:

  • V letu 2022 bom kupoval zgolj lokalno oz. sezonsko pridelano hrano. S tem bom prispeval k zmanjšanju negativnih vplivov, ki jih povzroča transport hrane iz enega na drugi konec sveta (Zoran, referent).
  • Za to leto sem si zadala cilj, da bom v službo hodila peš. Za daljše razdalje se bom izognila uporabi avtomobila in, če bo možno, uporabila javni prevoz (Tanja, referentka).
  • V prihodnje bom znižal temperaturo ogrevanja stanovanja za 2°C. S tem ne bom samo prihranil pri stroških, ampak bom tudi zmanjšal porabo energentov, ki se v večini generira na netrajnosten način (Aljaž, IKT podpora).

Katere korak(c)e boš pa ti ubral/a?