Novega in zanimivega ne odkrivamo le pod domačo šolsko streho in v Ljubljani, ampak se radi odpravimo tudi kam drugam. Tako na ekskurzijah odkrivamo lepote slovenskih pokrajin ter zanimivosti bližnjih in daljnih domačih in tujih mest.

V vsakem šolskem letu organiziramo vsaj eno obvezno enodnevno ekskurzijo, ki se je udeležijo dijaki vseh letnikov. Izberemo pokrajino ali mesto, ki je zanimivo zaradi naravnih, kulturnih, zgodovinskih, gospodarskih, športnih ali kakšnih drugih znamenitosti. Tako smo obiskali npr. Belo krajino, Slovensko Primorje in Prekmurje oz. Celovec, Trst, Benetke, Gradec, Maribor … Na enodnevnih ekskurzijah ponavadi izvedemo tudi terenske vaje z dijaki, ki so za izbirni predmet na maturi izbrali geografijo, vsem udeležencem pa pripravimo zanimive medpredmetno povezane naloge.

Spomladi in jeseni ponudimo dijakom tudi fakultativni (izbirni) ekskurziji, ki potekata dva ali tri dni, ponavadi pa izberemo in obiščemo velika evropska mesta. V zadnjih letih smo obiskali Budimpešto, Rim, Prago, Beograd, München, London, Sarajevo in še kaj. Največkrat se na pot odpravimo z avtobusom, včasih pa tudi z letalom.