Erudio izobraževalni center ter Mladinski dom Malči Beličeve sta priredila druženje ob zaključku šolskega leta, ki je potekalo v sredo, 22. junija ob 16:00 uri v parku Mladinskega doma Malči Beličeve (Mencingerjeva 65, 1000 Ljubljana).

Večina varovancev Mladinskega doma Malči Beličeve prihaja iz socialno šibkega okolja in njihova težnja je, da jim omogočijo ustreznejše pogoje, da se lahko enakovredno vključujejo v širše okolje.

Ravnateljica        Kuhar        Erudiovrečke

Erudio izobraževalni center je tako v sodelovanju z Mladinskim domom Malči Beličeve pričaral njihovim varovancem nepozaben začetek poletja ter jim poizkušal približati poklice iz smeri gostinstva in turizma.

V ta namen so študenti 2. letnika ERUDIO višje strokovne šole, smer gostinstvo in turizem, za vse obiskovalce, varovance ter botre Mladinskega doma Malči Beličeve organizirali nepozabno druženje, ki je nosilo ime »Se veselimo, na počitniški parti hitimo«.

Za otroke, njihove botre ter obiskovalce so študenti pripravili poletne jedi, brezalkoholne koktajle ter animacijski program.
Mešanjekoktejlov  Strežba   Jedi

 

Zabavali so se še ob animaciji kosmatinca Bobija in Queeny iz kinološkega društva Krim, dan pa sta jim popestrila tudi lokostrelca Sandi in Klemen Pavačič iz lokostrelskega društva Ishi. Ob živi glasbi ansambla Šubic so zaplesale vse nogice, od najmlajših do starejših.

Lokostrelstvo

Bilo je nepozabno druženje!

Tjaša Dolinšek, študentka 2. letnika višješolskega programa Gostinstvo in turizem