Projektni dnevi so na na Erudio zasebni gimnaziji že ustaljena praksa. To so dnevi, ko zapustimo šolske klopi in se razkropimo po Ljubljani in njeni okolici, ponavadi v jesenskem času. Prvi letniki raziskujejo antično Emono, drugi Prešernovo, tretji pa Cankarjevo Ljubljano. Na voljo imajo tudi sklope s področja naravoslovja, tako da lahko vsaka skupina dijakov najde kaj zanimivega zase. Samostojno skupinsko delo na terenu je za dijake priložnost, da pokažejo svojo kreativnost in ustvarjalnost, zato nastanejo zelo raznovrstni in zanimivi izdelki.Tukaj je nekaj mnenj udeležencev zadnjih projektnih dni.

Pri projektnih dnevih smo imeli na izbiro naravoslovno in jezikovno terensko delo. Odločila sem se za kemijsko-biološko smer. Obiskali smo biološko čistilno napravo. Šli smo na voden ogled okoli vseh objektov in zunanjih bazenov, izpolnjevali pa smo tudi delovne liste. Zdelo se mi je zelo zanimivo, poučno in vredno ogleda.

Nika Strmole, 2. a

Projektni dnevi so mi bili zelo všeč, saj imam rada skupinsko delo. Raziskovali smo Prešernovo Ljubljano in izbrskali veliko zanimivosti, ki jih prej nismo poznali. Obiskali smo točke, kjer so se gibali Prešeren in njegovi prijatelji. Kljub temu da je pesnik že dolgo pokojen, nas še danes nanj spominja veliko točk v Ljubljani.

Nina Šegula, 2. b

Mislim, da so projektni dnevi zanimiva priložnost, da se naučimo nekaj novega na drugačen način. Všeč mi je, da lahko medsebojno sodelujemo in dopolnjujemo svoje ideje. Delo na terenu je tudi dobrodošla sprememba v primerjavi s sedenjem v šolskih klopeh.

Marcel Jelenčič, 2. b

Moje mnenje o projektnih dnevih je pozitivno, saj nas šola s tem spodbuja k organizaciji, raziskovanju in timskemu delu. Tema letošnjih projektnih dni mi je bila zelo všeč, saj smo sami hodili po Ljubljani ter odkrivali preteklost in življenje našega nejvečjega pesnika Franceta Prešerna. Najbolj všeč mi je bilo, da smo delali v skupinah, in sicer s sošolci, s katerimi smo želeli delati skupaj.  Kot prava ekipa smo skupaj načrtovali, raziskovali, si ogledali znamenitosti, jih dokumentirali in tudi izvedli predstavitev pred sošolci oz. pred drugimi skupinami.

Nejc Škufca, 2. a

Pri projektnih dnevih mi je bilo najbolj všeč kreativno delo, čeprav si moramo prihodnjič delo pravičneje razporediti. Odnesla sem kar nekaj znanja o Francetu Prešernu in o montaži posnetkov, saj je bil končni izdelek skupine filmček, ki je prikazoval točke v Ljubljani, povezane s Prešernom.

Tajda Dražić, 2. a

Projektni dnevi so mi bili všeč. Bili so poučni, sodelovanje s sošolci in delo v skupinah pa je bilo zabavno in zanimivo, predlagala bi le kakšne še bolj zanimive in inovativne teme.

Tia Krašovec, 2. a

V času projektnih dni smo raziskovali Ljubljano, da bi čim več izvedeli o Francetu Prešernu in njegovem bivanju v Ljubljani. Ogledali smo si Trnovsko cerkev, Čopovo ulico, Prešernov trg, Blaznikovo tiskarno in še marsikaj.

Neža Tramte, 2. a

Projektni dnevi so bili zanimivi, polni zabavnih pripetljajev in športno zelo aktivni, saj smo prepešačili cel center Ljubljane. Zdi se mi, da se več naučimo na terenu kot v šoli. Zelo mi je bilo všeč fotografiranje posameznih točk.

Domen Kalčič, 2. b

Na projektnih dnevih sem se dobro počutil. Sicer je bilo vreme malo slabše, a smo kljub temu uživali. Prosto smo hodili po centru Ljubljane in ker smo se morali znajti sami, je bilo še bolj zanimivo. Končni izdelek je bil prepuščam našim idejam in kreativnosti.

Luka Martinec, 2. b

Projektni dnevi niso kot običajni dnevi pouka, saj takrat veliko časa preživimo v računalniški učilnici, kjer načrtujemo svoje izdelke in raziskujemo, še več pa na terenu, ko snemamo, fotografiramo … Drugačen dan, a zelo zanimiv.

Tara Vukovič, 2. b