Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Urnik zvonjenja:

predura: 7.40-8.25

1. ura: 8.30-9.15

2. ura: 9.20-10.05

3. ura: 10.10-10.55

glavni odmor: 10.55-11.30

4. ura: 11.30-12.15

5. ura: 12.20-13.05

6. ura: 13.10-13.55

7.ura: 14.00-14.45

8. ura: 14.50-15.35


Predmetnik naše gimnazije: 

Predmet / ur na teden

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slovenščina

4

4

4

5

Matematika

4

4

4

5

Prvi tuji jezik (ANG)

3

3

3

4

Drugi tuji jezik (NEM/ITA/ŠPA)

3

3

3

3

Zgodovina

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

 

Športna vzgoja

3

3

3

3

Biologija

2

2

2

 

Kemija

2

2

2

 

Fizika

2

2

2

 

Likovna umetnost

1,5

     

Glasba

1,5

     

Informatika

2

     

Sociologija

 

2

   

Psihologija

   

2

 

Filozofija

   

2

 

Izbirni predmeti

2

2

8*

Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

 

Izbirni predmeti se izvajajo v drugem in tretjem letniku. Dijaki v drugem letniku lahko izbirajo med filmsko vzgojo in podjetništvom, v tretjem letniku pa med esejistiko in podjetništvom.

V četrtem letniku dijaki poleg 3 obveznih maturitetnih predmetov (SLO, MAT, ANG) izberejo še 2 predmeta, za katera so organizirane priprave na maturo (GEO, ZGO, SOC, PSI, KEM, FIZ, BIO).

V 3. letniku se dijaki odločijo, katere predmete bodo imeli na maturi na osnovni in višji ravni. Za dijake, ki izberejo posamezni predmet na višjem nivoju, organiziramo dodatne ure priprav znotraj pouka.

Športna vzgoja poteka v telovadnici šole (sosednja stavba) in je vključena v pouk. V toplejših mesecih poteka športna vzgoja tudi na prostem.

Imamo dve ocenjevalni obdobji.


Sodelovanje s starši

Dvakrat letno organiziramo roditeljske sestanke.

Vsak profesor ima eno dopoldansko govorilno uro za dijake in eno za starše vsak teden.

Skupne govorilne ure so vsak drugi mesec v popoldanskem času od 16.00 do 18.00. Pred skupnimi govorilnimi urami se morajo starši oz. skrbniki predhodno najaviti v tajništvu šole. Potekajo po vnaprej rezerviranem vrstnem redu in trajajo do 10 minut pri izbranem profesorju. 

Druge oblike sodelovanja s starši: uporaba e-Asistenta, individualni razgovori, obveščanje o posameznih (ne)uspehih preko e-pošte, pisnih obvestil, svetovanje staršem in vključevanje v vzgojno delo.  

Svet staršev

Na začetku vsakega šolskega leta posamezni letnik izbere predstavnika sveta staršev in njegovega namestnika. Vodstvo šole in svet staršev se sestane dvakrat letno (november, marec), po potrebi pa tudi sproti elektronsko.


Prehrana

Dijakom je na voljo malica v bližnji restavraciji (več informacij dobite v tajništvu šole).


Preventivno zdravstveno varstvo

Dijaki 1. in 3. letnikov naše šole imajo preventivni zdravstveni pregled v Zdravstvenem domu Šiška na Derčevi ulici 5 v Ljubljani. Šolska zdravnica naših dijakov je dr. Barbara Lobe. Telefonska številka: 01/58-15-284.

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

23 September 2020

ERUDIO izobraževalni center

Pomembne povezave

Portal z gradivi za dijake ERUDIO zasebne gimnazije
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija