Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Razmišljate o vpisu na zasebno gimnazijo?

Vedno smo vam na voljo za individualni razgovor z ravnateljico in/ali svetovalno delavko ter profesorji
ZANIMA ME!

“They might not need me; but they might. I'll let my head be just in sight; A smile as small as mine might be Precisely their necessity.” ―Emily Dickenson

Ana Varjačič, Svetovalna delavka

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 01 514 28 07

 

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalen razvoj vsakega dijaka na šoli. Delo šolskega svetovalnega delavca obsega delo z dijaki, učitelji, starši, vodstvom šole in z zunanjimi ustanovami.

Delo z dijaki:

Pri delu z dijaki se prvi vrsti izhaja iz načela dobrobiti, kar pomeni, da se iščejo rešitve, ki so v dobro dijaka. Pomembna načela pri svetovalnem delu z dijaki pa so še načelo prostovoljnosti, zaupanja, celostnega pristopa in načela sodelovanja v svetovalnem odnosu.

Svetovalno delo z dijaki zajema:

- vpis in sprejem novincev

- spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim

- svetovanje za izboljšanje kvalitete učenja

- svetovanje za osebni in socialni razvoj

- poklicna orientacija

- izdelavo individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami ter

- svetovalna pomoč pri razreševanju raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težav ter z vrstniki.

Usmerjanje dijakov s posebnimi potrebami

Poleg učencev, ki imajo splošne učne težave, imamo tudi take s specifičnimi učnimi težavami, kot so: disleksija, dispraksija, diskalkulija in s primanjkljaji na področju jezika. Te motnje so pogosto rezultat določenih fizioloških pomanjkljivosti možganskega delovanja. Specifične učne težave se lahko prekrivajo tudi z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, praviloma pa se razvije tudi komorbidna problematika, kot je anksioznost, depresivnost in disocialno vedenje.

Pri obravnavi otroka z učnimi težavami je pomembno sodelovanje in soustvarjanje vseh vpletenih, staršev, šole in otroka. Učno težavo je potrebno videti s perspektive vsakega otroka posebej in je ne jemati kot samoumevno. Učencu je potrebno prisluhniti in mu pomagati ter ga vzpodbujati, da odkrije svoje močne strani ter da odkrije način dela, ki mu prinaša uspeh.

Svetovalna služba v vlogi koordinatorja skrbi za pripravo individualnega delovnega načrta ter evalvacijo le-tega. Psiholog pa se pri svojem delu z dijakom osredotoča tudi na odpravljanje komorbidne problematike.

Delo z učitelji:

Pri skupnem delu z učitelji je vodilo svetovalnega delavca predvsem načelo interdisciplinarnosti, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela na šoli.

Delo s starši:

Pri delu s starši se svetovalni delavec ravna v prvi vrsti po načelu zaupnosti in prostovoljnosti. Poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije.

Delo z vodstvom šole:

Svetovalni delavec sodeluje z vodstvom šole največkrat z namenom preučevanja učnih in vzgojnih procesov z namenom načrtnega poseganja v te procese. Poudarek je na upoštevanju načel: strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, interdisciplinarnosti in strokovnega povezovanja.

Delo z zunanjimi ustanovami:

Svetovalni delavec po potrebi vstopa v stik tudi z zunanjimi ustanovami, pri tem pa upošteva predvsem načelo celostnega pristopa, interdisciplinarnosti ter strokovnega sodelovanj in povezovanja.

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

20 Junij 2024

Erudio izobraževalni center

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija