Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Vas zanima vpis na zasebno gimnazijo?

Obiščite nas na individualnem informativnem sestanku v času uradnih ur.
Pridite in z veseljem si bomo vzeli čas za vas in vam pomagali pri odločitvi za izobraževanje na ERUDIO!
Lokacija: Litostrojska 40, Ljubljana

Rezervirajte si termin

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja, hkrati pa tudi vstopnica za vse fakultete. Je pomembni državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih. 

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.


MATURITETNI PREDMETI


Matura obsega 3 obvezne in 2 izbirna predmeta.
Predmeti skupnega dela mature so obvezni za vse, ki opravljajo maturo, dva predmeta izbirnega dela pa si izbere kandidat sam iz nabora predmetov, ki jih izvajamo.

Obvezni predmeti skupnega dela:
1. slovenščina na višji ravni
2. matematika, na osnovni ali višji ravni
3. tuji jezik (večinoma angleščina), na osnovni ali višji ravni

V šolskem letu 2019/20 izvajamo priprave na maturo iz naslednjih izbirnih predmetov: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, FIZIKA, KEMIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA in NEMŠČINA.

Pri izbiri izbirnih maturitetnih predmetov veljajo nekatere omejitve:
- med predmetoma psihologija in sociologija lahko kandidat izbere le enega;
- kandidat lahko kot izbirni maturitetni predmet izbere še en tuji jezik, na osnovni ali višji ravni (v primeru opravljanja obeh tujih jezikov na višji ravni se upošteva le en, bolje ocenjen tuji jezik).

Kandidat lahko pri maturi opravlja en predmet več, kot je določeno, torej lahko izbere tudi šesti (tretji izbirni) predmet. V tem primeru navedene omejitve ne veljajo. V splošnem uspehu se upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivno ocenjeni šesti predmet tudi ne more nadomestiti negativno ocenjenega enega od izbirnih predmetov. Če kandidat pri maturi ni pozitivno ocenjen iz šestega predmeta, to ne vpliva na uspeh pri maturi.


SPLOŠNI USPEH 
Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. Splošni uspeh na maturi se izraža v točkah, ki so vsota ocen doseženih pri posameznih maturitetnih predmetih.
Kandidat, ki je uspešno opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo, katerega sestavni del je tudi obvestilo o uspehu pri posameznih predmetih. Kandidati, ki so na maturi dosegli izjemen splošni uspeh (30-34 točk), dobijo maturitetno spričevalo s pohvalo.

Kandidat, ki je opravil maturo, želi pa izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti), pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja popravnih izpitov v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti) na šoli, kjer je že opravljal maturo. K popravnemu oz. neocenjenemu izpitu se je potrebno prijaviti.

Če je kandidat negativno ocenjen iz treh ali več predmetov, mora maturo opravljati v celoti. Postopek prijave je enak kot pri prvi prijavi.


POMEMBNA NAVODILA ZA PISNI DEL MATURE

Vsi pisni izpiti splošne mature se pričenjajo ob 9. uri. Prihod v šolo je najkasneje do  8.30. V izpitni prostor je prepovedan vnos telefona in ročne ure. Samo posedovanje le-teh pomeni konec dela izpita, zato raje omenjene naprave pustite doma ali jih oddate nadzornemu učitelju na hodniku. NA VSAK IZPIT MORATE PRINESTI  VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT S SLIKO!

Pisni izpiti bodo potekali v 2. nadstropju, ki ga med odmorom ne boste smeli zapuščati, zato s seboj prinesite malico in vodo (ostale pijače v izpitnem prostoru niso dovoljene). Kajenje v stranišču je STROGO PREPOVEDANO! Dan pred vsakim pisnim izpitom si natančno preberite, katere pripomočke potrebujete (tabela dovoljeni pripomočki). Pripomočkov si namreč ne smete izposojati med seboj, mi pa jih razen rezervnega pisala nimamo na razpolago. Pri pisanju splošne mature kandidati uporabljajo črne/modre kemične svinčnike ali nalivna peresa. Uporaba pisala, ki deluje po principu piši-briši, ni dovoljena.

Korekturna sredstva in označevalci besedila (pri slednjih so izjema nekateri kandidati z odločbo) niso dovoljena.
Prav tako preverite tabelo časi pisanja (tabela časi pisanja).


KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2020 

PREDLOG SPREMEMBE KOLEDARJA SM 2020


PRIJAVE/PLAČILA

 

OBRAZCI SPLOŠNE MATURE:

Predprijava k splošni maturi

Prijava k splošni maturi  

Prijava k izpitu iz splošne mature

Odjava od splošne mature

 

PLAČILO MATURITETNIH PREDMETOV

Maturitetne izpite plačajo:
· kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka v programu gimnazije;
· kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«.

Maturitetne izpite je potrebno plačati Državnemu izpitnemu centru (navodila: https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/). Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita. Ob prijavi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu izpitov. Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature oz. splošni maturi. Avtomatičen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.
Kandidati, ki so vpisani v program priprave na maturo oz. izobraževanje odraslih plačajo opravljanje splošne mature po veljavnem ceniku tudi ERUDIO Izobraževalnem centru.

 

VRAČILO PLAČILA OB ODJAVI OD SPLOŠNE MATURE

Če se kandidat pravočasno pisno odjavi od splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska.
V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.


Maturo na naši šoli vodita:

Barbara Fortuna, predsednica Šolske maturitetne komisije (ravnateljica)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Vanja Zidar Šmic, profesorica zgodovine in tajnica Šolske maturitetne komisije 

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Pomembne povezave: 

Spletna stran RIC, kjer boste našli vse podatke o maturi.

 

 

 

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

22 Oktober 2020

ERUDIO izobraževalni center

Pomembne povezave

Portal z gradivi za dijake ERUDIO zasebne gimnazije
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija