Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Razmišljate o vpisu na zasebno gimnazijo?

Vedno smo vam na voljo za individualni razgovor z ravnateljico in/ali svetovalno delavko ter profesorji
ZANIMA ME!

Splošna matura je zaključek gimnazijskega izobraževanja, hkrati pa tudi vstopnica za vse fakultete. Je pomembni državni izpit, ki ga kandidati opravljajo pod enakimi pogoji hkrati, po enakih postopkih, pravilih in ocenjevalnih merilih. 

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje prejšnjih pogojev, če je v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 21 let.

Želite maturo opravljati pri nas? Za vse informacije pišite na  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


MATURITETNI PREDMETI


Matura obsega 3 obvezne in 2 izbirna predmeta.
Predmeti skupnega dela mature so obvezni za vse, ki opravljajo maturo, dva predmeta izbirnega dela pa si izbere kandidat sam iz nabora predmetov, ki jih izvajamo.

Obvezni predmeti skupnega dela:
1. slovenščina na višji ravni
2. matematika, na osnovni ali višji ravni
3. tuji jezik (večinoma angleščina), na osnovni ali višji ravni

Priprave na maturo izvajamo iz naslednjih izbirnih predmetov: ZGODOVINA, GEOGRAFIJA, PSIHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA, FIZIKA, KEMIJA, BIOLOGIJA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA.

Pri izbiri izbirnih maturitetnih predmetov veljajo nekatere omejitve:
- med predmetoma psihologija in sociologija lahko kandidat izbere le enega;
- kandidat lahko kot izbirni maturitetni predmet izbere še en tuji jezik, na osnovni ali višji ravni (v primeru opravljanja obeh tujih jezikov na višji ravni se upošteva le en, bolje ocenjen tuji jezik).

Kandidat lahko pri maturi opravlja en predmet več, kot je določeno, torej lahko izbere tudi šesti (tretji izbirni) predmet. V tem primeru navedene omejitve ne veljajo. V splošnem uspehu se upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna predmeta. Pozitivno ocenjeni šesti predmet tudi ne more nadomestiti negativno ocenjenega enega od izbirnih predmetov. Če kandidat pri maturi ni pozitivno ocenjen iz šestega predmeta, to ne vpliva na uspeh pri maturi.


SPLOŠNI USPEH 
Kandidat je opravil maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel pozitivno oceno. Splošni uspeh na maturi se izraža v točkah, ki so vsota ocen doseženih pri posameznih maturitetnih predmetih.
Kandidat, ki je uspešno opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo, katerega sestavni del je tudi obvestilo o uspehu pri posameznih predmetih. Kandidati, ki so na maturi dosegli izjemen splošni uspeh (30-34 točk), dobijo maturitetno spričevalo s pohvalo.

Kandidat, ki je opravil maturo, želi pa izboljšati oceno pri enem ali več predmetih, ima v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti), pravico do enkratnega ponovnega opravljanja enega ali več maturitetnih izpitov na šoli, ki mu je izdala maturitetno spričevalo. Upošteva se boljša ocena.

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, ima pravico do opravljanja popravnih izpitov v prvih štirih zaporednih izpitnih rokih (2 leti) na šoli, kjer je že opravljal maturo. K popravnemu oz. neocenjenemu izpitu se je potrebno prijaviti.

Če je kandidat negativno ocenjen iz treh ali več predmetov, mora maturo opravljati v celoti. Postopek prijave je enak kot pri prvi prijavi.


TRAJNOST DOSEŽENEGA USPEHA PRI PRAKTIČNEM DELU IZPITA 

Kandidatu se pri praktičnem delu izpita trajno prizna dobljeno število točk.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko kandidat ponovno opravlja praktični del izpita, če ponovno opravlja splošno maturo ali posamezni izpit. Pri tem se upoštevajo točke, dosežene na tem (zadnjem) izpitnem roku.

POMEMBNA NAVODILA ZA PISNI DEL MATURE

Vsi pisni izpiti splošne mature se pričenjajo ob 9. uri. Prihod v šolo je najkasneje do 8.30. V izpitni prostor je prepovedan vnos telefona in ročne ure. Samo posedovanje le-teh pomeni konec dela izpita, zato raje omenjene naprave pustite doma. NA VSAK IZPIT MORATE PRINESTI  VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT S SLIKO!

Dan pred vsakim pisnim izpitom si natančno preberite, katere pripomočke potrebujete (tabela dovoljeni pripomočki). Pripomočkov si namreč ne smete izposojati med seboj. Pri pisanju splošne mature kandidati uporabljajo črne/modre kemične svinčnike ali nalivna peresa. Uporaba pisala, ki deluje po principu piši-briši, ni dovoljena. Korekturna sredstva in označevalci besedila (pri slednjih so izjema nekateri kandidati z odločbo) niso dovoljena!

Prav tako preverite tabelo časi pisanja (tabela časi pisanja).


KOLEDAR SPLOŠNE MATURE 2023/2024


NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO IZPITOV


OBRAZCI SPLOŠNE MATURE:

Predprijava k splošni maturi

Predprijava k izpitu iz splošne mature

Prijava k splošni maturi 

Prijava k popravnemu izpitu/izboljšavi

Prijava k izpitu iz splošne mature (samo za 5. predmet)

Odjava od splošne mature

 

PLAČILO MATURITETNIH PREDMETOV

Maturitetne izpite plačajo:
· kandidati, ki nimajo statusa rednega dijaka v programu gimnazije;
· kandidati, ki se prijavijo k opravljanju splošne mature kot »21-letniki«.

Maturitetne izpite je potrebno plačati Državnemu izpitnemu centru. Na plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita in EMŠO v sklicu. (Glej navodila: https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/) Ob prijavi je namreč potrebno priložiti dokazilo o plačilu izpita oz. izpitov, in sicer do uradnega roka za prijavo v spomladanskem oziroma v jesenskem izpitnem roku. Vplačani znesek je pogoj za veljavnost prijave k izpitu splošne mature oz. splošni maturi.

Samodejen prenos vplačanega zneska z enega na drugi rok splošne mature ni možen.

Kandidati, ki opravljajo splošno maturo v dveh delih, celoten znesek splošne mature poravnajo v enkratnem znesku v roku, v katerem se prijavijo.

Kandidat je lahko oproščen plačila izpitov RIC, če na njih naslovi vlogo, kateri kot dokazilo priloži potrdilo CSD o prejemanju denarne pomoči. Kandidat lahko uveljavlja to pravico do roka prijave v spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku.

Kandidati, ki so vpisani v program priprave na maturo, maturitetni tečaj oz. izobraževanje odraslih plačajo opravljanje splošne mature po veljavnem ceniku tudi ERUDIO Izobraževalnem centru.

 

VRAČILO PLAČILA OB ODJAVI OD SPLOŠNE MATURE

Če se kandidat pravočasno pisno odjavi od splošne mature, ima pravico do vračila vplačanega zneska.
V tem primeru naslovi na Državni izpitni center pisni zahtevek z naslovom in številko osebnega računa, kamor naj mu bo nakazan vplačani znesek, z odbitkom 2,10 € za administrativne stroške. K zahtevku je treba priložiti fotokopijo potrdila o plačilu in fotokopijo potrdila o odjavi od splošne mature/izpita.


Maturo na naši šoli vodita:

Barbara Fortuna, predsednica Šolske maturitetne komisije (ravnateljica)

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Sara Repolusk, profesorica sociologije, vzgoje za solidarnost in tajnica Šolske maturitetne komisije

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.


Pomembne povezave: 

Spletna stran RIC, kjer boste našli vse podatke o maturi.

 

 

 

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

28 Maj 2024

Erudio izobraževalni center

Pomembne povezave

Portal z gradivi za dijake ERUDIO zasebne gimnazije
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija