Vpisni postopek

Če imate kakršnakoli vprašanja, se obrnite na nas. Naš MYP in DP koordinator je na voljo od ponedeljka do petka od 08:00 do 15.00 (srednjeevropski čas), da vam pomaga pri vaših vprašanjih in v celotnem postopku prijave po elektronski pošti ali telefonu.

Politika sprejema

Izbirni postopek vključuje ocenjevanje znanja, veščin in motivacije kandidata. Izbor vključuje predstavitev življenjepisa in razgovor s kandidatom.

1. korak

Kontakt

2. korak

Intervju prek video klica / osebno

3. korak

Sprejemni izpit

4. korak

Vpis

Cenik izobraževalnih storitev

685,00€

To je enkratni znesek, ki ga je potrebno plačati pri vpisu dijaka vsako šolsko leto posebej.

Možnost 1: Enkratno plačilo, najkasneje do 31. avgusta 2023.

Year 4 / Grade 913.781,48 € *
Year 5 / Grade 1013.781,48 € *
DP113.781,48 € *
DP213.781,48 € *
  • celotno znesek šolnine znaša 18.015,00€. V šolskem letu 2023/2024 nudimo 15 % popust na šolnino in dodatni 10% popust v primeru plačila v enkratnem znesku, najkasneje do 31. avgusta 2023.

Možnost 2: Plačilo v otreh obrokih: 1. obrok: 31. avgust 2023, 2. obrok: 15.december 2023, and 3. obrok: 31. marec 2024

Year 4 / Grade 915.312,75 € *
Year 5 / Grade 1015.312,75 € *
DP115.312,75 € *
DP215.312,75 € *
  • celotno znesek šolnine znaša 18.015,00€. V šolskem letu 2023/2024 nudimo 15 % popust na šolnino

3.000,00€

Rezervacijo plačate, če želite zagotoviti mesto v EIS svojemu otroku/dijaku. Znesek rezervacije se prišteje k skupnemu znesku letne šolnine.

*V šolskem letu 2023/2024 nudimo 15 % popust na šolnino.

Erudio International School je šola kandidatka za srednješolski program. Šola je v postopku avtorizacije za pridobitev naziva IB svetovna šola. IB šole druži skupna filozofija – zavezanost k visokokakovostni, izzivov polni mednarodni izobrazbi – za katero na ERUDIO International School verjamemo, da je osrednjega pomena za naše dijake.

*Le tiste šole, ki so bile avtorizirane s strani IB Organizacije, lahko ponujajo katerega koli od njihovih štirih akademskih programov: Osnovnošolski program (PYP), Srednješolski program (MYP), Diplomski program (DP) ali Poklicno usmerjeni program (CP). Status šole kandidatke še ne zagotavlja avtorizacije. Za več informacij o IB in njenih programih obiščite www.ibo.org.

Vpis v šolsko leto 2024/2025 že poteka!