IB MYP na ERUDIO International School

IB Middle Years Programme je petletni program. ERUDIO International School ponuja zadnji dve leti programa, 4. in 5. leto oz. 9. in 10. razred, ki sta namenjena dijakom, starim 14-16 let.

MYP je program, ki dijake spodbuja, da vzpostavijo praktične povezave med učenjem in resničnim svetom.

Skupaj z dijaki stremimo k ustvarjanju boljšega in mirnejšega sveta. Spodbujamo razvoj komunikacijskih kompetenc, medkulturnega spoštovanja in globalnih dejavnosti – bistvenih lastnosti ljudi 21. stoletja.

Poslanstvo IB

Cilj IB programov je razviti radovedne, izobražene in skrbne mlade ljudi, ki z medkulturnim razumevanjem in spoštovanjem pomagajo ustvarjati boljši in mirnejši svet.

S tem namenom organizacija sodeluje s šolami, vladami in mednarodnimi organizacijami pri razvoju zahtevnih programov mednarodnega izobraževanja in ocenjevanja.

Ti programi spodbujajo mladostnike po vsem svetu, da postanejo aktivni, sočutni in vseživljenjski učenci, ki razumejo, da imamo lahko vsi prav kljub vsej drugačnosti, ki nas povezuje.

Profil IB učenca

Cilj vseh IB programov je razviti mednarodno naravnane ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva na tem svetu ter s tem pomagajo ustvarjati boljši in mirnejši svet.. Učenci IB si prizadevajo biti:

IB Learner Profile Slo-01

Struktura učnega načrta

Okvir kurikuluma MYP obsega osem predmetnih skupin, ki zagotavljajo široko in uravnoteženo izobraževanje za mladostnike. V zadnjih dveh letih programa skrbno opredeljena prilagodljivost predmetnih skupin omogoča dijakom izpolnjevanje lokalnih zahtev in osebnih učnih ciljev.

Osebni projekt

Osebni projekt je razširjeno projektno delo, ki ga zaključi vsak študent, ki v zadnjem letu programa MYP raziskuje področje osebnega interesa. Cilj je prikazati razvoj ATL veščin, odnosov in znanja, pridobljenega v šoli, ki ga bodo potrebovali v nadaljnjem izobraževanju in življenju zunaj učilnice.

Pogosta vprašanja

Naš vpisni rok je odprt skozi vse leto. Odvisno je samo od prostih mest v posameznem razredu.

IB MYP je namenjen domačim in tujim dijakom, starim 14-16 let. MYP je namenjen vsem, ki iščejo zahtevno izobraževalno izkušnjo z edinstvenim mednarodnim poudarkom in visokim standardom dosežkov.

Vemo, da je za profesionalne športnike čas dragocen in težko je usklajevati športno pot z učnim procesom. Če pa se pridružite našemu MYP, ki je dovolj prilagodljiv, da se prilagodi potrebam profesionalnega športnika, lahko dobite najboljše iz obeh svetov – ni vam potrebno reči ne niti športu niti izobrazbi.

Erudio International School je šola kandidatka za srednješolski program. Šola je v postopku avtorizacije za pridobitev naziva IB svetovna šola. IB šole druži skupna filozofija – zavezanost k visokokakovostni, izzivov polni mednarodni izobrazbi – za katero na ERUDIO International School verjamemo, da je osrednjega pomena za naše dijake.

*Le tiste šole, ki so bile avtorizirane s strani IB Organizacije, lahko ponujajo katerega koli od njihovih štirih akademskih programov: Osnovnošolski program (PYP), Srednješolski program (MYP), Diplomski program (DP) ali Poklicno usmerjeni program (CP). Status šole kandidatke še ne zagotavlja avtorizacije. Za več informacij o IB in njenih programih obiščite www.ibo.org.

Vpis v šolsko leto 2024/2025 že poteka!