Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!
 • Še nimate poguma za študij?

  »Opogumite se in naredite en velik korak naprej za sebe. Na koncu bo občutek odličen.«

  Suzana Dražetić diplomantka na programu Ekonomist
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Pravni predpisi podajo strnjen vpogled v normativno urejenost splošnih področij poslovnega življenja (npr. pogodbeno pravo, pravo gospodarskih družb, delovno pravo), kakor tudi vpogled v pravno okolje, ki ga država določa za poslovanje posameznih dejavnosti gostinstva in turizma (npr. spodbujanje razvoja turizma, področje potovalnih agencij, turističnega vodenja, nastanitve in prehranjevanja, kategorizacije, iger na srečo, zdravilišča, smučišča, kopališča, tipične pogodbe s področja gostinstva in turizma ipd.). S povezovanjem pravnih vsebin, številnimi praktični primeri njihove uporabljivosti v poslovnem življenju ter s prikazom posledici opustitve spoštovanja predpisov študenti pridobijo celovit vpogled v normativno urejenost pravnega okolja turizma in gostinstva. Osvojijo uporabno vrednost poznavanja in upoštevanja pravnih predpisov, ki jih bodo ali jih že uporabljajo pri svojem delu. Študenti razumejo pomen in namen splošnih in posebnih pravnih predpisov s področja gostinstva in turizma ter jih znajo tudi uporabljati v praksi (npr. sestaviti pogodbo, ustanoviti turistično podjetje ipd). Odlike ERUDIO višje strokovne šole vidim ravno v poudarjanju prenosa teoretičnega v resnično poslovno življenje, vzpostavitvi družabniških odnosov med udeleženci izobraževanje ter osredotočanju na izpolnjevanje pričakovanj študentov in predavateljev.

Saša Zupan Korže, MBA, univ. dipl. pra., direktorica podjetja Vanadis d.o.o.

Študent pri predmetu Konstrukcije 1 spozna osnovne pojme v mehaniki, kot so merske enote, sile, momenti, podpore, napetosti. Preko predavanj skušam med študente poleg obvezne teorije predvsem s praktičnimi primeri prenesti svoje bogate izkušnje s projektiranja gradbenih konstrukcij. Študentje se v sklopu tega predmeta naučijo določiti reakcije in notranje sile za statično določene linijske in palične konstrukcije. Pri predmetu se pri vajah rešujejo realni primeri iz prakse. Šola je usmerjena v strokovnost s poudarkom na praktičnih primerih.

dr. Branko Bandelj, Višji strokovni sodelavec za investicije v Luki Koper d.d.

Študentje pri predmetu Ekonomika podjetja pridobijo kompetence poznavanja delovanja podjetij in ekonomskih kategorij, ki jih srečujejo pri svojem delu. Ekonomske kategorije lahko uspešno povežejo z praktičnim poslovanjem gradbenega podjetja, saj najdejo povezavo stroškov, prihodkov in ostalih kategorij z uspešnostjo poslovanja po delovnih nalogih, projektih in podjetja kot celote. Sposobni so sestaviti poslovni načrt, terminski plan ter iskati prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri umeščanju namišljenega gradbenega podjetja na trg. Spodbujam jih v razmišljanje o izvirnih idejah morebitne prodaje svojih (gradbenih) storitev kupcem. Hvaležna sem, da mi je bila dana možnost sodelovanja z Erudio višjo strokovno šolo. Tu sem spoznala množico prijetnih študentov, ki imajo močno voljo uspeti. Obogatili so me z mnogoterimi idejami s področja prodora svojih dejavnosti v gradbeništvu. Jaz pa se pri tem trudim, da bi jim bila poslovna pot čim bolj dostopna, tudi na osnovi znanja, ki jim ga predajam. Menim, da sem s svojimi dolgoletnimi izkušnjami dobra dopolnitev ostalim predavateljem s področja gradbeništva, ki na tej šoli uspešno izobražuje dobre gradbenike. To pa bi bilo nemogoče, če ne bi imeli odlične podpore celotnega osebja šole, ki nas pri tem usmerja in vodi. Menim, da je Erudio za gradbenike odlična izbira.

mag. Katarina Adžaga Uršič, samostojna podjetnica in predavateljica

Imenovana sem za predavateljico treh predmetov: Otroci in mladostniki v sodobni družbi, Družba tveganja in Komunikacija z uporabniki. Kot predavateljica povezujem teoretična znanja predmetov z lastno prakso dolgoletne svetovalne delavke (pedagoginje) in ravnateljice osnovne šole. Sem tudi mentorica številnim študentom pri uspešnem pisanju diplomske naloge. Program nudi študentom empatičnost in komunikacijsko odprtost, občutljivost in odprtost za ljudi in socialne situacije, razumevanje in spoštovanje različnosti, povezav med težavami posameznikov in širšim družbenim okoljem, razumevanje človeških kriz in stisk ter sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja zagotavljanja pomoči uporabnikom ter preventivnega delovanja v praksi. Na Erudiu predavam štiri leta, tako v klasičnem izobraževanju kot v izobraževanju na daljavo. S sodelovanjem z njimi sem zelo zadovoljna, saj skušajo skupaj s predavatelji prisluhniti potrebam in željam študentov ter jim nuditi spodbudno študijsko okolje, ki jim zagotavlja uspeh ter kvalitetno znanje, s katerim so že mnogi uspeli pridobiti službo.

mag. Gabrijela Hauptman, predavateljica

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

17 September 2019

ERUDIO izobraževalni center
 • Vsi ERUDIOVCI na izobraževanju!

  Spoštovani, obveščamo vas da smo vsi ERUDIOVCI 21. 8. 2019 na internem izobraževanju, z namenom, da bomo še boljši. Na vsa vaša vprašanja preko maila, telefona in preko ostalih kanalov, vam bomo odgovorili v četrtek, 22. 8. 2019. Hvala za... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Poletni delovni čas ERUDIO izobraževalnega centra

  Spoštovani, obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, 8.7.2019, preklopili na poletni delovni čas. Tako bo od 8.7.2019 do vključno 16.8.2019 odpiralni čas in uradne ure od 7:00 do 15:00. Knjižnica bo ponovno odprta v ponedeljek, 26.8.2019, od 14:30 do 17:30. Veselimo se vašega obiska tudi v času dopustov in... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA

  Predmet Turistična geografija in kulturna dediščina je izrazito praktično naravnan. Poglavitni poudarki predmeta so: vedenje o kulturni dediščini, načinu življenja ljudi v preteklosti in sodobnosti ter ustrezna strokovna interpretacija kulturne in naravne dediščine ter njeno učinkovito vključevanje v sodobno turistično ponudbo... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija

Delovni čas

Ponedeljek - Petek
Ponedeljek - Petek
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00