Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Namen in cilji razvojno–raziskovalnega dela:

 • sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno-razvojne in eksperimentalne dejavnosti,
 • razvoj novih spoznanj pri organizaciji in delovanju organizacij in zavodov, učinkovitosti in uspešnosti pravnih subjektov,
 • prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso in v pedagoški proces,
 • povezovanje z drugimi raziskovalnimi institucijami doma in v tujini,
 • izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti v okviru projektov.

Program dela:

Namen delovanja EIRP je prispevati k večji konkurenčnosti gospodarstva in vrhunske znanosti z namenom ustvarjanja višje dodane vrednosti z naslednjimi aktivnostmi:

 • spodbujanje mobilnosti kadrov,
 • povezovanje visokošolskih in raziskovalno-razvojnih aktivnosti,
 • aktivnosti EIRP za razvoj inovativnega gospodarstva, inovacijske organiziranosti in ustvarjanja novega znanja,
 • projekti za razvijanje mehanizmov za pospeševanje razvoja MSP, razvoj trgov in pospeševanje povpraševanja, inovacije v javnem sektorju (temeljni raziskovalni in aplikativni projekti, poslovne povezave),
 • organizacija akademskih večerov za povezovanje študentov, gospodarstvenikov in akademikov,
 • aktivnosti za spodbujanje kohezivnosti (podjetništva in umetnosti, humanistike, tehnologije in naravoslovja),
 • spodbujanje zaposlovanja diplomantov,
 • organiziranje in izvajanje srečanj in konferenc,
 • zagotavljanje osebnega in strokovnega razvoja raziskovalcev s poudarkom na razvoju mladih raziskovalcev (urjenje v podjetništvu, promociji, diseminaciji znanstvenih rezultatov, informatiki, usposabljanja v tujini, samostojno raziskovalno delo),
 • evalvacije učinkovitosti zaključenih aktivnosti in
 • promocija rezultatov delovanja EIRP, znanstvene publikacije.
   

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

27 Januar 2020

ERUDIO izobraževalni center

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija