Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

VPIS V 1. LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

 

Bodoči dijaki se lahko prijavijo v 1. letnik naše gimnazije po enakem postopku kot na vse srednje šole, in sicer:

- v osnovni šoli, ki jo obiskujejo, izpolnijo prijavo in jo šola pošlje k nam ali

- prijavo izpolnijo sami in jo pošljejo/prinesejo v našo gimnazijo

Obrazec za prijavo si lahko natisnete tudi sami: Prijava v 1. letnik srednje šole

 

Stanje prijav za šolsko leto 2021/2022

 

Na ERUDIO zasebni gimnaziji imamo za naslednje šolsko leto razpisanih 28 mest. Na dan 2. aprila 2021 smo prejeli 19 prijavnic, kar pomeni, da zaenkrat vpis na programu gimnazija ni omejen. Prenos prijav bo možen do 22. aprila 2021.

 

Na dan 22. april 2021 smo prejeli 28 prijavnic. Če bodo vsi prijavljeni kandidati junija izpolnjevali vpisne pogoje (uspešno zaključili osnovnošolsko šolanje), bodo sprejeti brez izbirnega postopka. Kandidati in njihovi starši bodo v mesecu maju prejeli vabilo na informativni pogovor.

 

Pomembni datumi

do 2. 4. 2021
Oddaja prijave za vpis.

8. 4. 2021
Objava števila prijavljenih kandidatov (MIZŠ internet).

do 22. 4. 2021
Možnost prenosa prijave.

Devetošolec in starši izpolnijo izjavo in jo po elektronski pošti pošljejo svetovalnemu delavcu na srednji šoli, kjer je prvotno oddal prijavnico.

23. 4. 2021
Javna objava omejitev vpisa (MIZŠ internet).

27. 5. 2021
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.

med 16. in 21. 6. 2021
Vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu.

do 30. 6. 2021
Vpisi kandidatov v drugem krogu izbirnega postopka.

 


 

PREPIS IZ DRUGE ŠOLE V NAŠO GIMNAZIJO

Ob prepisu iz druge srednje šole predložite naslednje dokumente:

- izpisek iz rojstne matične knjige,

- spričevala osnovne šole (7., 8., 9. razred),

- vsa spričevala iz srednje šole ter

- obvestilo o uspehu oz. izpis ocen za tekoči letnik (v kolikor gre za prepis med šolskim letom).

 

Za informacije o vpisu ali prepisu pokličite:

+386(1)514-28-04 (tajništvo)

+386(1)514-28-07 (svetovalna služba) 

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

GIM - Novice in dogodki

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

26 Januar 2022

Erudio izobraževalni center

Pomembne povezave

Portal z gradivi za dijake ERUDIO zasebne gimnazije
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija