Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

 

ROKI ZA PRIJAVO

 

1. rok za prvo prijavo: 12. 2. 2020 do 18. 3. 2020

2. rok za drugo prijavo: 23. 3. 2019 do 30. 9. 2020

Oziroma do zasedbe prostih mest.

 

Vpisni roki:

Vpis kandidatov bo potekal v obdobju od 15. aprila 2020, najpozneje pa do 30. septembra 2020.

Iz upravičenih razlogov, ki jih določi pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra 2020, če tako na podlagi prošnje kandidata odloči pristojni organ visokošolskega zavoda.

 

Vpisni pogoji - Dodiplomski študij Podjetništvo in mednarodno poslovanje

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem ali petletnem (3+2) srednješolskem programu in
 3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
 4. znanje slovenskega jezika na ravni B2 (za tujce, ki se vpisujejo v slovenski program) oziroma znanje angleškega jezika na ravni B2 (za tujce, ki se vpisujejo v angleški program)

ERUDIO Visokošolsko središče lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest.

Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A in C izbrani po kriteriju:

 • doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40 % točk) in
 • splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60 % točk).
 • Kandidati iz točke B pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (50 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (50 % točk).

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

V drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Podjetništvo in mednarodno poslovanje se lahko vpišejo:

 • Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 01. 01. 1994, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.
 • Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 01. 01. 1994, nesorodnih študijskih področij, ki morajo do zaključka študija opraviti naslednje 3 diferencialne izpite:
  - Poslovne finance
  - Poslovna terminologija v TJ II
  - Osnove obligacijskega prava
 • Študenti dodiplomskih programov (poslovnih, organizacijskih, upravnih, pravnih, ekonomskih in drugih sorodnih družboslovnih področij), ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Imeti morajo vsaj toliko KT iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu.

V tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vpiše, kdor izpolnjuje zahtevane pogoje ERUDIO Visokošolskega središča - skladno z merili za prehode.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.

Pogoje izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisni pogoji - Dodiplomski študij Trajnostni turizem

V prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Trajnostni turizem se lahko vpiše:

 

 1. kdor je opravil maturo,
 2. kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli srednješolskem programu in
 3. kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

ERUDIO Visokošolsko središče lahko omeji vpis, če število prijav bistveno presega število razpisanih mest.

Pri omejitvi vpisa so kandidati/ke iz točk A in C izbrani po kriteriju:

 • doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40 % točk) in
 • splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60 % točk).
 • Kandidati iz točke B pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (50 % točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (50 % točk).

 

Nadaljevanje študija po merilih za prehode

 

V drugi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Trajnostni turizem se lahko vpišejo:

 • Diplomanti višješolskih študijskih programov, sprejetih po 01. 01. 1994, sorodnih študijskih področij, ki izpolnjujejo pogoje za vpis.
 • Študenti dodiplomskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis. Imeti morajo vsaj toliko KT iz predhodnega izobraževanja, kolikor jih potrebujejo za napredovanje po programu.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno višješolskega programa.

Pogoje izpolnjujete tudi, če ste opravili enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisni pogoji - Podiplomski študij Podjetništvo in mednarodno poslovanje

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • univerzitetni in visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s sorodnih strokovnih področij družbenih poslovnih in upravnih ved (Klasius P-16 03, 04) in dosegel najmanj 180 ECTS (SOK 7);
 • študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, s strokovnih področij družbenih, poslovnih in upravnih ved (Klasius P-16 03, 04) (SOK 7);
 • univerzitetni oziroma visokošolski strokovni študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij in dosegel najmanj 180 ECTS (SOK 7), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti iz naslednjih predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Organizacija in management podjetja, Ekonomika poslovanja, Gospodarsko pravo;;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij (SOK 7), če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti iz naslednjih predmetov dodiplomskega študija Podjetništvo in mednarodno poslovanje: Organizacija in management podjetja, Ekonomika poslovanja, Gospodarsko pravo.

 

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

05 Marec 2021

ERUDIO izobraževalni center
 • Velnes v boj proti “življenju na klik”!

  Človeku sta, na vseh ravneh njegovega življenja, znanost in tehnika omogočila “življenje na klik”. Brez aktivnega gibanja. Vprašamo pa se lahko, ali se je človek, ki je ustvaril svet, v katerem praktično ne potrebuje več telesa za gibanje, ujel v... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Zaključek dobrodelne akcije

  V ponedeljek, 21. decembra 2020, se je zaključila dobrodelna akcija Nariši nasmeh na starostnikov obraz, s katero smo želeli starostnikom polepšati praznične dni. Iskrena hvala vsem dijakom in profesorjem, ki so prispevali delček svoje ustvarjalnosti in dobrih želja ter tako... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Pisanje voščilnic

  Ana Rotovnik Omerzu, naša gimnazijska profesorica slovenskega jezika in književnosti, je v petek, 11. decembra 2020, gostovala v oddaji Dobro jutro. Je redna gostja v Jezikovnem kotičku, v katerem skupaj z voditeljico Mojco Mavec rešuje jezikovne zagate in deli jezikovne... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija