Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

V ERUDIO Izobraževalnem centru deluje skupina za kakovost, ki skrbi za uvajanje elementov in merljivih kriterijev kakovosti dela v izobraževalni organizaciji ter vzpostavlja sisteme za zagotavljanje kakovosti.

Skupina za kakovost deluje tudi pri pripravi samoevalvacijskega poročila o kakovosti izobraževanja odraslih na ERUDIU.

Skupino sestavljajo:

  • Dimitrij Miklič, direktor
  • Darja Miklič, strokovna direktorica
  • mag. Ana Starc Žagar, izvršna direktorica
  • Barbara Fortuna, ravnateljica srednje šole
  • Brigita Firšt, koordinatorka izobraževanj

Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020

Šola pri svojem delovanju upošteva Resolucijo (sprejeta 24. 10. 2013 v Državnem zboru), ki poudarja pomen vseživljenjskega izobraževanja in sledi viziji, da vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije omogoči enake možnosti za kakovostno izobraževanje  v vseh življenjskih obdobjih.

Izzivi vseživljenjskega izobraževanja so predvsem:

- demografski razvoj (podaljševanje življenjske dobe in staranja prebivalstva, padanje rodnosti, perspektiva novih poklicev),

- družbeno-gospodarski razvoj (naraščajoča okoljska problematika, gospodarstvo se bo preusmerilo na storitvene dejavnosti, vrhunsko znanje in okolju prijaznejšo tehnologijo)

- tehnološki razvoj (vpliv na izobraževanje odraslih, drugačne metode učenje - bolj dostopne in učinkovitejše),

- potrebe in zahteve trga dela (podaljševanje aktivne delovne dobe, povpraševanje po uposabljanju, pridobivanju kompetenc, prilagajanje delovnih mest starejšim delavcem).

V Erudiu se zavedamo in uresničujemo predvsem dve prednostni nalogi Resolucije, in sicer:

- povečanje deleža prebivalstva z dokončano štiriletno srednjo šolo, ki se je izkazala kot tista stopnja izobrazbe, ki zagotavlja večjo zaposljivost,

- pridobivanje ključnih in poklicnih zmožnosti za delovna mesta in potrebe trga dela ter za povečanje usklajenosti ponudbe delovne sile s povpraševanjem na trgu znanja.

 

Vsi izobraževalni programi Erudio srednje šole so usklajeni tudi z dolgoročnimi cilji Resolucije:

- zagotavljati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja odraslih, vključno z razvojem odličnosti in privlačnosti na vseh stopnjah,

- zagotavljati razvoj in usklajeno delovanje podpornih dejavnosti za nemoteno delovanje vseh deležnikov v vseh procesih izobraževanja odraslih,

- zagotavljati izobraževanje in usposabljanje vsem odraslim ne glede na njihove osebne, socialne ali ekonomske razmere,

- omogočiti vsem odraslim polno uresničitev njihovega človeškega potenciala, povezovanje osebnih izkušenj s širšimi družbenimi, ekonomskimi, kulturnimi in okoljskimi dejavniki,

- spodbujati pridobivanje temeljnih in poklicnih zmožnosti za nova delovna mesta,

- krepiti ukrepe za vrnitev mlajših odraslih, ki zgodaj opustijo šolanje, v izobraževanje,

- zagotavljati strokovni razvoj strokovnih delavcev v izobraževanju odraslih

- zagotavljati podporno okolje za izobraževanje in učenje odraslih v vseh življenjskih obdobjih ter razvijali strategije načrtovanja in razvoja kariere v povezavi s potrebami trga dela in osebnega razvoja.

 

 

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

01 Julij 2022

Erudio izobraževalni center

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija