Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Izbor najzanimivejših diplomskih del

Diplomsko delo: Program čiščenja dveh onesnaženih kraških jam na območju Notranjskega regijskega parka

V diplomskem delu je z vidika jamarstva analizirana sanacija Tavzlove jame v Brinju (kat. št. 5918), ki je ena izmed mnogih močno onesnaženih jam v Sloveniji.

Diplomska naloga je pomemben doprinos stroki, saj ažurnega popisa onesnaženosti jam za celotno Slovenijo še vedno ni. Na nekaterih območjih sicer aktualni popisi onesnaženja obstajajo, za območje NRP, ki je v nalogi obravnavan, pa evidence ni, čeprav gre za širše zavarovano območje, ki je del Nature 2000. Na območju NRP se nahaja tudi več sto podzemnih jam, ki imajo status naravnih vrednot državnega pomena.

Na podlagi terenskih ogledov je avtor pripravil podrobnejši popis predvidenih del s stroški za sanacijo Tavzlove jame v Brinju in predvidene možne ukrepe ozaveščanja za preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja jam in okolja. Med samim raziskovalnim delom je avtor zaradi slabe evidence naletel še na dodatne onesnažene jame v bližnji okolici obravnavane jame, ki jih je na terenu tudi naknadno pregledal.

Damjan Intihar, zagovor diplome 30. 8. 2017, VOK, mentor mag. Igor Petek

Diplomsko delo: Lepila za terensko lepljenje lesenih konstrukcij

V diplomski nalogi je avtor proučil možnosti za nadgradnjo križno lepljenih plošč v rebraste križno lepljene plošče na terenu pred samo vgradnjo. Izdelava rebrastih križno lepljenih plošč na gradbišču prinaša proizvajalcu korist, ker zmanjša stroške proizvodnega procesa in transporta.

Diplomska naloga je pomemben doprinos stroki, saj je avtor analiziral možna lepila in načine lepljenja za namen terenskega lepljenja lesenih konstrukcij. Uporabil je eksperimentalno metodologijo, ki temelji na procesu uporabe različnih preskusnih metod za različne vrste konstrukcijskih lepil za lesene nosilne konstrukcije. Ugotavljal je, kako izbrati najustreznejše lepilo in lepilni sistem, ki bo sposoben kakovostno zlepiti lamele oz. rebra na plošče pri zunanjih, terenskih pogojih, izven kontrolirane industrijske proizvodnje. Ker imajo lepila specifične lastnosti glede na pogoje lepljenja ter sestave pripravkov in komponent, za lepljenje reber lahko izberemo več vrst lepil, pri čemer morajo uspešno prestati vse teste klimatskim izpostavitvam za zunanjo rabo.

Ugotovil je, da z vijaki lahko zagotovimo dovolj veliko pritisno silo, da bi se lepilo ustrezno utrdilo, in za to ne bi potrebovali industrijske stiskalnice. Zahtevam, ki si jih je postavil, je najbolj ustrezalo enokomponentno poliuretansko lepilo, ki je tudi največkrat zastopano v podobnih primerih iz prakse. Kot alternativno lepilo pa bi bilo lahko epoksidno ali emulzijsko polimerno izocianatno lepilo prilagojene sestave.

Mitja Lalović, zagovor diplome 25. 1. 2018, GRV, mentor dr. Luka Pavlovčič

Diplomsko delo: Okoljski vpliv električne energije dobaviteljev v Sloveniji

V diplomskem delu je avtorica obravnavala okoljski vpliv proizvodnje električne energije. Osredotočila se je na dobavitelje električne energije v Sloveniji. Pregledala je sestavo portfeljev njihove ponudbe električne energije ter opisala trgovanje in značilnosti trgovanja z električno energijo na slovenskem trgu.

V nalogi je predstavljena metoda analize življenjskih ciklov, ki omogoča oceno okoljskih vplivov tehnologij, proizvodov, materialov ali storitev. V programskem okolju GaBi so bili razviti numerični modeli življenjskih ciklov za značilne portfelje ponudnikov električne energije. Na podlagi analize rezultatov je bila narejena primerjava okoljskih vplivov za 1 kWh električne energije, ki je bila v študiji funkcionalna enota.

Rezultati so pokazali, da ima eden od ponudnikov izrazito boljše rezultate pri primerjavi večine okoljskih kazalcev med dobavitelji električne energije. Nižje vrednosti okoljskih kazalcev so odraz večjega deleža proizvodnje elektrike iz jedrske elektrarne in obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter, biomasa) ter hkrati sorazmerno nizkega deleža proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv.

Žaneti Novak, zagovor diplome 15. 1. 2018, VOK, mentor dr. Mitja Mori

Diplomsko delo: Konstrukcija visokonapetostnega adapterja

Diplomsko delo odgovarja na potrebe industrije po čedalje zmogljivejših strojih in ob tem tudi zagotavljanju tako varnosti strojev kot tudi proizvodnih linij za operaterje. Varnostne zahteve, ki jim mora zadostiti vsak stroj, so sicer opisane v standardih varnosti, namenjenih za to, vendar je merodajen preizkus varnosti, ki se izvajajo s specializirano merilno opremo. Del te merilne opreme je visokonapetostni adapter, ki je tudi osrednja tema diplomskega dela.

Diplomska naloga je doprinos k stroki, saj je v njej predstavljen potek celotne konstrukcije kot del razvoja visokonapetostnega adapterja. Opisani so vsi glavni sestavni deli, sestava celotnega aparata in priprava na kasnejšo vpeljavo v proizvodnjo.

Kristian Peklaj, zagovor diplome 19. 12. 2018, MEH, mentor mag. Andro Glamnik

Diplomsko delo: Aplikacija za naročanje hrane in pijače v restavraciji brez prisotnosti osebja

V diplomskem delu je opisana zasnova mobilne in spletne aplikacije Marche, ki je narejena za mobilno in tudi spletno uporabo. Cilja obeh sta, da ima uporabnik pred sabo pregled nad vso ponudbo in se zmanjšajo napake pri naročanju. Predvsem nepravilna komunikacija med osebjem restavracije in uporabniki nemalokrat vodi v napake, ki se ponavadi končajo s slabo voljo na obeh straneh.

Zaradi raziskovanja delovanja na različnih operacijskih sistemih je avtor v Visual Studiu izdelal program, nato pa s pomočjo vtičnikov delil kodo in jo implementiral. V nadaljevanju je opisana tudi zasnova spletne aplikacije z njenim delovanjem. Opisana je implementacija spletne aplikacije z uporabo spletnih tehnologij (HTML, PHP, CSS …). Poleg opisov osnovnih funkcionalnosti je na koncu predstavljeno tudi testiranje ter težave, na katere je avtor naletel, ter načine, kako jih je odpravil.

Luka Blagotinšek, zagovor diplome 23. 10. 2018, INF, mentor mag. Marjan Kaligaro

 • Še nimate poguma za študij?

  »Opogumite se in naredite en velik korak naprej za sebe. Na koncu bo občutek odličen.«

  Suzana Dražetić diplomantka na programu Ekonomist
 • In e-študij? Ali je s tem kdo zadovoljen?

  »E-študij je super, saj lahko predavanja pogledaš, ko imaš čas, kar je super za zaposlene ter starše.«

  Boštjan Kukovičič diplomant na programu Informatika
 • 1
 • 2
 • 3

Erudio izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

Erudio blog

23 Julij 2024

Erudio izobraževalni center

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija