Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!
 • Kaj ste pridobili s študijem?

  »Znanje, ki ga je mogoče dobro izkoristili pri razvoju slovenskega turizma.«

  Sabina Zajc študentka dodiplomskega študijskega programa Dediščinski in kulinarični turizem
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Pridobljena znanja in veščine 

Splošne kompetence

 • sposobnost kritične analize,
 • sposobnost inovativnega iskanja rešitev in argumentiranja lastnega mnenja,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • sposobnost razumevanja pomena procesa nenehnih sprememb v okolju in medsebojnih vplivov med okoljem in organizacijo,
 • sposobnost uporabe raziskovalnih metod in postopkov,
 • sposobnost uspešnega komuniciranja,
 • sposobnost poznavanja, zavedanja in upoštevanja drugačnosti v globalnem okolju,
 • sposobnost teamskega dela in strpnosti do drugačnega mnenja,
 • sposobnost uporabe sodobne IKT,
 • sposobnost ravnanja in odločanja ob upoštevanju profesionalne etike,
 • sposobnost proaktivnega vedenja in prevzemanja odgovornosti za svoje vedenje.

Predmetno-specifične kompetence

 • sposobnost kritično ovrednotiti in uporabiti razvijajoče se prakse in teorije na področju podjetništva in managementa in podati inovativne zamisli,
 • s kritičnim razmišljanjem analizirati in reflektirati različne ideje v mednarodni poslovni literaturi,
 • prikazati poglobljeno znanje in sposobnost uporabe ekonomskih, zakonskih, političnih, etičnih, antropoloških in tehnoloških dejavnikov skupaj z njihovimi učinki na lokalni, državni in mednarodni ravni na temelju strategije, obnašanja in managementa v podjetjih,
 • sposobnost poznavanja in uporabe trgovinskega prava,
 • sposobnost zavedanja pomena zaščite intelektualne lastnine organizacije in postopkov, povezanih z zaščito IL,
 • sposobnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja zahtevnih projektnih nalog,
 • sposobnost kritične in konstruktivne uporabe pravnega znanja, ureditve in politike v domačem in v izbranem mednarodnem področju,
 • sposobnost vrednotenja računovodskih informacij in finančnih poročil v namen določanja ciljev, strategije in aktivnosti organizacije, zavedati se in upoštevati tveganja v podjetništvu in mednarodnem poslovanju,
 • sposobnost tekočega komuniciranja v tujem jeziku, sodelovati v razvoju in logističnih izboljšavah podjetja v mednarodnih poslovnih strategijah,
 • uporaba IKT v organizaciji v mednarodnem okolju in zavedanje razvoja IKT za organizacijo,
 • sposobnost argumentirati lastno mnenje na podlagi kritičnega razmišljanja, analiz in sintez v ekonomskem okolju,
 • sposobnost analize poslovnega načrta,sposobnost upravljanja in povečevanja človeškega kapitala v organizaciji in poznavanje pomena organizacijske kulture za človeški kapital organizacije,
 • sposobnost samostojnega reševanja strokovnih problemov z uporabo pridobljenega strokovnega znanja,prikazati sposobnost vodenja teama, vključujoč pripravljenost sodelovati v konstruktivnih diskusijah na družbeno in etično sprejemljiv način.

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

24 Avgust 2019

ERUDIO izobraževalni center
 • Vsi ERUDIOVCI na izobraževanju!

  Spoštovani, obveščamo vas da smo vsi ERUDIOVCI 21. 8. 2019 na internem izobraževanju, z namenom, da bomo še boljši. Na vsa vaša vprašanja preko maila, telefona in preko ostalih kanalov, vam bomo odgovorili v četrtek, 22. 8. 2019. Hvala za... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Poletni delovni čas ERUDIO izobraževalnega centra

  Spoštovani, obveščamo vas, da bomo v ponedeljek, 8.7.2019, preklopili na poletni delovni čas. Tako bo od 8.7.2019 do vključno 16.8.2019 odpiralni čas in uradne ure od 7:00 do 15:00. Knjižnica bo ponovno odprta v ponedeljek, 26.8.2019, od 14:30 do 17:30. Veselimo se vašega obiska tudi v času dopustov in... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • TURISTIČNA GEOGRAFIJA IN KULTURNA DEDIŠČINA

  Predmet Turistična geografija in kulturna dediščina je izrazito praktično naravnan. Poglavitni poudarki predmeta so: vedenje o kulturni dediščini, načinu življenja ljudi v preteklosti in sodobnosti ter ustrezna strokovna interpretacija kulturne in naravne dediščine ter njeno učinkovito vključevanje v sodobno turistično ponudbo... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija

Delovni čas

Ponedeljek - Petek
Ponedeljek - Petek
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00