Vas brskalnik ne podpira JavaScripta! / Your browser does not support JavaScript!

Pogoji za vpis

V višješolski študij program Logistično inženirstvo, se lahko vpiše, kdor:
 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Pogoji za napredovanje

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

Pogoji za dokončanje

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 57 KT
 • komunikacija (20 KT)
 • logistika (15 KT)
 • poslovno-pravni (15 KT)
 • predmet uporabna matematika v logistiki (7 KT)
2. Dva izmed izbirnih modulov v obsegu 48 KT
 • cestni promet 1 in 2 (48 KT)
 • železniški promet 1 in 2 (48 KT)
 • poslovna logistika 1 in 2 (48 KT)
 • vojaška logistika 1 in 2 (48 KT)
 • poštna logistika 1 in 2 (48 KT)
 • transportna logistika 1 in 2 (48 KT)
3. Eden od naslednje izbirnih predmetov v obsegu 5 KT
 • načrtovanje bojnih delovanj (5 KT)
 • špedicija in transportno zavarovanje (5 KT)
 • ekonomika poštne dejavnosti (5 KT)
 • vojaška zgodovina (5 KT)
 • trženje in komercialno poslovanje železniškega prometa (5 KT)
 • tehnično risanje in projektna dokumantacija (5 KT)
 • poznavanje tovora v logističnih sistemih (5 KT)
 • osnove poštne dejavnosti (5 KT)
 • bančništvo in prodaja (5 KT)
 • trženje poštnih storitev (5 KT)
4. Prosto izbirni predmet 5 KT
5. Diplomsko delo 5 KT

Pogoji za prehajanje med študijskimi programi

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med študijskimi programi ni mogoče.

ERUDIO izobraževalni center

Aktualne novice in dogajanje. Kaj se dogaja, kdaj, zakaj, kako in s kom?

ERUDIO Blog

05 Julij 2020

ERUDIO izobraževalni center
 • Konec šolskega leta in stres

  Čeprav je junij nenavadno hladen in dijakov sploh ni v šolskih klopeh, se mnogi med njimi potijo in vihajo rokave še pred zadnjimi testi in spraševanji. Zaključevanje šolskega leta je lahko za dijake (pa tudi njihove starše J) zelo stresno.... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Podelitev spričeval 4. letnikom gimnazije

  V ponedeljek, 25. 5. 2020, so naši četrtošolci prevzeli spričevala iz rok razredničark Lee Stritih in Tatjane Robič in še zadnjič kot dijaki prestopili prag Erudia. Naslednjič se z njimi spet srečamo v soboto, 30. 5. 2020,  ko bodo že... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

 • Dobrodošli nazaj!

  Dobrodošli nazaj v šolo, dragi erudijevci – maturanti! Naša vrata so se pred nekaj dnevi na široko odprla še za zadnjih nekaj skupnih napornih tednov … Zavihajmo rokave, napnimo možgane in skupaj nam bo uspelo, čeprav smo še nedolgo nazaj... Nadaljuj z branjem →

  Objavljeno na ERUDIO Blog

Pomembne povezave

ERUDIO Online portal za gradiva in spletna predavanja
Pregled ocen, prijava na izpite in finančna kartica
Šolski email račun z neomejnim prostorom na Google Drive. Račun namenjen obveščanju in komunikaciji z šolo.

erudio zemljevid

+386(1)500-86-80

Naslov

Litostrojska cesta 40
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija

Delovni čas

Ponedeljek - Petek
Ponedeljek - Petek
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00